Неприлизиновата инхибиция при болни със сърдечна недостатъчност и левокамерна дисфункция води до значимо редуциране на използваните дози диуретици


md 01/04/2019

Лечението със sacubitril/valsartan води до намаляване на дозата на използваните диуретици в сравнение с enalapril показа нов анализ на проучването PARADIGM-HF (1). Студията представлява проспективно сравнение на ангиотензин рецепторните неприлизинови инхибитори (ARNI) и инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) по отношение на сърдечносъдовата прогноза при болни със сърдечна недостатъчност (СН). Включени са 8399 човека със СН […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.