Имуносупресия при органна трансплантация


md 01/04/2019

Имуносупресията при трансплантация на солиден орган е комплексна медицинска дейност. През последните 50 години е налице значим напредък в грижите за пациенти след органна трансплантация. Подобрената терапевтична стратегия увеличи значително преживяемостта. От друга страна, ефектите, свързани с дългосрочната имуносупресия, доведоха до нови клинични предизвикателства (1). След разработването на 6-mercaptopurine, последвано от azathioprine през 70-те години […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.