Диференциална диагноза на алергичния ринит


md 01/04/2019

Нови международни консенсусни алергологични и ринологични препоръки за алергичен ринит (International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Allergic Rhinitis, ICAR:AR) бяха публикувани в списание International Forum of Allergy & Rhinology (1). Представяме ви диференциалните диагнози на алергичния ринит, с които трябва да бъдат добре запознати всички клиницисти с оглед провеждане на адекватно лечение с наличните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.