Периоперативно остро бъбречно увреждане


md 01/02/2019

Острото бъбречно увреждане (acute kidney injury – AKI) e внезапно нарушение на бъбречната функция, което се развива в рамките на часове или дни. AKI е обратим синдром, който може да се прояви при пациенти с или без придружаващи заболявания. Водещи причини обикновено са сепсис, големи оперативни интервенции или усложнения от медикаментозна терапия (1). Епидемиология AKI […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.