Нискодиференциран ендометриоиден карцином на ендометриума с плоскоклетъчна диференциация01/02/2019

Д-р Спасимир Шопов1, 2 1Отделение по обща и клинична патология, МБАЛ Първомай 2Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет – Пловдив E-mail: spiritus@abv.bg Ракът на ендометриума е четвъртото най-често срещано онкологично заболяване при жените в развититe страни. Нискодиференцираният ендометриоиден карцином на ендометриума с плоскоклетъчна диференциация е сравнително рядка неоплазма, представляваща диагностично предизвикателство. Морфологичният му […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.