Генетика на недребноклетъчния белодробен карцином


md 01/02/2019

Последните открития за патобиологията на недребноклетъчния белодробен карцином (NSCLC) доведоха до разработването на малки молекули, които таргетират генетични мутации, участващи в ключови процеси в прогресията на заболяването. Мутации на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR), KRAS (k-RAS – v-Ki-ras2, Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) и анапластичната лимфом киназа (ALK), са изключително представени при болни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.