Биомаркер е свързан с прогресията на хроничното бъбречно заболяване


md 01/02/2019

Серумните нива на разтворимия рецептор на урокиназата (suPAR) са свързани с риск за прогресия на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) при децата, показа анализ на данните от проучванията ESCAPE и 4C, публикуван в списание JAMA Pediatrics (1). Стандартните методи за диагноза и мониториране на ХБЗ при деца, като нива на креатинина, определената със cystatin С степен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.