Тромбоза на механична митрална клапна протеза при двама пациенти, в резултат на неадекватна антикоагулантна терапия


md 01/12/2018

Д-р Десислава Петрова, д.м.1, Д-р Красимир Маринов4, Д-р Петър Узов1, Д-р Йордан Красналиев1, Проф. д-р Владимир Данов, д.м.1, 2, 3 1УМБАЛ Сърце и Мозък – Плевен 2МУ-НИИ – Плевен 3ФОЗЗГ – РУ Ангел Кънчев – Русе 4МБАЛ Троян Е-mail: dpetrova@live.com Двама пациенти бяха хоспитализирани с клинична картина на остра сърдечна недостатъчност, в резултат на тромбоза […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.