Съвременни хирургични подходи при лечение на травматичните дебелочревни увреждания


md 01/12/2018

Д-р Константин Костов дм, Доц. д-р Юлий Ванев дм, Д-р Любомир Свиленов Трета хирургична клиника, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов – София E-mail: dr.k.kostov@gmail.com Подходът към лечението на дебелочревните увреждания предизвиква дискусии, поради предизвикателството, което те представляват за идентифициране, и затруднения избор за вид и големина на оперативната интервенция. Оценката на травматичното увреждане, като деструктивно или […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.