Резистивен доплер индекс – предиктор за настъпване и прогресия на диабетна нефропатия


md 01/12/2018

Д-р Лилия Стоянова, Доц. д-р Красимира Ненова, Д-р Мария Димова, д-р Антон Динков, д-р Елена Маринова Клиника по вътрешни болести МБАЛ Св. Марина – Варна e-mail: lilstoianova67@abv.bg Захарният диабет (ЗД) е най-честото метаболитно заболяване, протичащо с акцелерирана атеросклероза, ранна и тежка инвалидизация и влошено качество на живот. Диабетната нефропатия (ДН) е от главните микроваскуларни усложнения […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.