Радиофреквентна аблация за предсърдно мъждене при сърдечна недостатъчност – убедителни ли са доказателствата от CASTLE-AF*


md 01/12/2018

При пациентите с предсърдно мъждене (AF), имплантиран кардиовертер-дефибрилатор (ICD) и умерена левокамерна дисфункция, които нямат добър контрол на честотата, радиофреквентната аблация (RFA) значително подобрява преживяемостта, показаха резултатите от проучването CASTLE-AF, публикувани в New England Journal of Medicine, в началото на годината (1). Появата на AF при пациентите с потисната функция на лява камера (LV) значително […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.