Комбинацията ривароксабан и ацетил-салицилова киселина значимо намалява мозъчносъдовите инциденти


md 01/12/2018

Терапията с acetylsalicic acid (ASA) и ниска доза rivaroxaban редуцира случаите на исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) почти наполовина, без да увеличава честотата на вътремозъчните кръвоизливи, показа наскоро публикуваният анализ на проучването COMPASS* (1). Комбинацията е ефективна за вторична профилактика след ИМИ. Въпреки съвременното профилактично лечение, при хората с установено сърдечносъдово заболяване (ССЗ) честотата на повторните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.