Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/10/2018

Novartis закупи правата за разработване и продажби на MOR106 – IL-17C моноклонално антитяло за лечение на атопичен дерматит, разработено от MorphoSys и Galapagos. Сделката включва аванс от $111 милиона, като общата сума по сделката може да надхвърли $1 милиард.

Това е вторият медикамент в областта на дерматологията, който швейцарският фармацевтичен гигант придобива след ZPL389 на Ziarco, преминаващ фаза 2 клинични изпитвания за екзема.

Конкуренцията на пазара на медикаменти за атопичен дерматит е голяма, като водещи са Eucrisa (crisaborole) на Pfizer и Dupixent (dupilumab) на Sanofi (последният с прогнозни продажби за $5 милиарда).

– Clinigen Group придоби правата върху Imukin (рекомбинантен човешки интерферон гама-1b) от Horizon Pharma срещу неназована сума. Медикаментът се прилага за намаляване на епизодите на тежки инфекции при пациенти с хронична грануломатоза (CGD) и за лечение на тежка малигнена остеопетроза (SMO).

CGD e хетерогенна група вродени заболявания, при които някои клетки от имунната система не могат да формират реактивни кислородни съединения, необходими за унищожаването на определени патогени.

SMO също е рядко вродено заболяване, което се дължи на невъзможност на остеокластите да резорбират незряла костна тъкан. При липса на терапия, и двете заболявания водят до фатален изход в ранна детска възраст.

– Almirall закупи дерматологичното портфолио на Allergan за САЩ за $650 милиона, с което увеличи присъствието си на най-големия фармацевтичен пазар в света.

Водещи медикаменти в сделката са Aczone (dapsone), Tazorac (tazarotene) и Azelex (azelaic acid) за лечение на акне, Cordran Tape (fludroxycortide) – за дерматози, както и Seysara TM (sarecycline) – първи представител на нов клас деривати на тетрациклиновите антибиотици с противовъзпалителни свойства за лечение на умерени и тежки форми на acne vulgaris.

– Ligand придоби британската Vernalis срещу $43 милиона, с което получи достъп до осем клинични програми в областта на респираторните заболявания, онкологията и заболяванията на ЦНС.

– Astellas придоби срещу $85 милиона британската Quethera, която е специализирана в генна терапия на очни заболявания. Компанията използва рекомбинантна адено-свързана вирусна векторна система (rAAV) за пренос на терапевтични гени в таргетни клетки на ретината. Първоначалните данни показват, че технологията може да е от полза в лечението на глаукома.

– Novo Nordisk закупи правата на платформа за глюкозо-свързваща молекула на британската Ziylo срещу $800 милиона. Новата придобивка ще спомогне за създаването на следващо поколение инсулини, които не водят до хипогликемия – основен риск при терапията с инсулини, който е пречка за оптимален гликемичен контрол. (ИТ)