Ротавирусната ваксинация продължава да понижава хоспитализациите по повод на диария и разходите за здравни грижи01/10/2018

След въвеждането на рутинната ваксинация срещу инфекции, причинени от rotavirus (RV), при децата в САЩ са избегнати повече от 380 000 хоспитализации по повод на диария през периода 2008-2013 година, което е довело до спестяване на приблизително $1.2 милиарда от директни медицински разходи.

Резултатите са от ново проучване, публикувано в Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society, коeто предоставя допълнителни доказателства за значителното влияние на повсеместното ваксиниране срещу RV. В него са демонстрирани дори още по-големи ползи от имунизацията, ако се вземат предвид и други спестени разходи (1).

В световен мащаб, ротавирусите са отговорни за 25 милиона прегледа при педиатър, два милиона хоспитализации (около 40% от хоспитализациите на деца поради диария) и между 180 000 и 450 000 смъртни случая при деца на възраст <5 години.

Има две лицензирани живи атенюирани RV ваксини за перорално приложение – моновалентната (RV1) Rotarix (на фирма GSK), съдържаща човешки щам G1P, и петвалентната (RV5) RotaТeq на MSD, разработена на базата на говежди щам и съдържаща човешки серотипове G1-G4P. Те са лицензирани през 2006 година.

Ефикасността срещу тежък RV гастроентерит в проучванията варира между 85 и 98%, включително и срещу щамове, които не са включени във ваксините (хетеротипен имунитет).

В страните в Европа, Северна и Южна Америка и Австралия, в които рано е въведена ваксинацията, се съобщава за голямо понижаване на броя на случаите с обусловена от RV диария и на хоспитализациите и смъртността по повод на остър гастроентерит (acute gastroenteritis – AGE) с всякаква етиология в кратки срокове след започване на имунизирането.

В проучването са анализирани данните от общинските и университетските болници на 26 щата, като са се фокусирали върху хоспитализациите по повод на AGE сред децата на възраст <5 години, с цел да се оцени ефектът на RV имунизация.

Те са сравнили периодите преди и след лицензирането на ваксината през 2006 година, изключвайки първата година, по време на която степента на ваксинационно покритие е била ниска.

След началото на рутинната имунизация срещу RV през 2006 година хоспитализациите по повод на диария са се понижили между 31 и 55% през периода 2008-2013 година, с по-изразено намаляване през по-късните години.

През 2015 година около 73% от децата в САЩ на възраст между 19 и 35 месеца са получили RV ваксина – този процент е по-нисък, отколкото този за останалите рутинни имунизации при децата, включително тази срещу дифтерия-тетанус и коклюш (ДТК), която са получили 95% от децата от същата възрастова група.

Препоръките за ротавирусна ваксинация (2):

– Комисията по имунизационни практики в САЩ препоръчва да не се повтаря дозата, ако детето изплюе или повърне приложената ваксина

– Всички останали дози трябва да се приложат по предвидената схема

– Две последователни дози на RV ваксина трябва да се прилагат с интервал от поне четири седмици

– Ваксинационният курс трябва да се завърши със същата ваксина, ако това е възможно

– Ако ваксината, която е използвана при предишните имунизации, не е налична или видът й е неизвестен, ваксинационният курс може да се завърши с продукта, който е наличен

– При използване по време на имунизацията на каквато и да е доза от RV5 (RotaTeq) или ако видът на по-рано използваната ваксина е неизвестен, трябва да се приложат общо три дози ваксина

– Кърмачетата, които са прекарали документиран ротавирусен AGE преди започване или преди завършване на пълния имунизационен курс срещу RV, трябва независимо от това да започнат или да довършат ваксинацията съответно с две или три дози. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Leshem E., Tate J., Steiner C. et al. National estimates of reductions in acute gastroenteritis-related hospitalizations and associated costs in US children after implementation of Rotavirus vaccines. Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society, 2017 https://academic.oup.com/jpids

2. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/rota.pdf