Приложение на vinpocetine в клиничната практика01/10/2018

Vinpocetine* е синтетичен алкалоид, получен от растението зимзелен (Vinca minor)**, който е синтезиран от молекула, наречена vincamine. Винпоцетин може да преминава през кръвно-мозъчната бариера и да навлиза в мозъчната тъкан след перорално или интравенозно приложение (1).

Доказано е, че винпоцетин е най-малко два пъти (и до 3-4 пъти) по-мощен от винкамин за подобряване на церебралната циркулация и други функции при хората. Не са съобщавани взаимодействия с фармацевтични лекарства.

Vinpocetine не се абсорбира напълно, но абсорбираните съставки достигат бързо пикови концентрации в кръвта и лесно преминават в мозъка, където могат да упражняват функциите си. Приложен перорално, винпоцетин оказва различни доказани ефекти, като невропротекция (срещу токсини и свръхстимулация) и намаляване на възпалението на нервите.

Винпоцетин показва известна ефикасност срещу когнитивния спад, но липсват достатъчно данни, подкрепящи този ефект. Все пак, едно проучване показва подобрение във времето за реакция с перорален vinpocetine 40 mg, което към този момент може да е едно от практически значимите ползи за здрави хора.

Vinpocetine играе роля в невропротекцията и намаляването на невралното възпаление, а при здрави хора това може потенциално да увеличи притока на кръв към мозъка и да подобри времето за реакция (ограничени доказателства). Ползата от приема на vinpocetine по отношение на възстановяването на паметта все още не е доказана, но има данни, че може да предпази мозъка от амнезия.

Механизмите на действие на винпоцетин са многобройни. Изглежда, че взаимодейства с няколко йонни канала (натрий, калий и калций), като потиска освобождаването на невротрансмитери и оказва невропротективен ефект чрез потискане на допамина или глутамата (които могат да причинят оксидативно увреждане, ако са напразно стимулирани от токсините).

За vinpocetine са характерни и някои взаимодействия с алфа-адренергичните рецептори.

Vinpocetine е също и инхибитор на PDE1 (фосфодиестераза тип 1), като този механизъм е едновременно кардиопротективен и подобрява когнитивните функции.

Подобно на PDE1, антидопаминергичният потенциал на винпоцетин и директното инхибиране на глутаминергичните рецептори изглежда се появяват при много високи концентрации in vitro и може да не са от значение за стандартните дозировки.

Последните проучвания показват редица нови функции на винпоцетин, включително противовъзпалително действие, антагонизиране на индуцираното от уврежданията васкуларно ремоделиране и причинената от прием на диета с високо съдържание на мазнини атеросклероза, както и намаляване на патологичното ремоделиране на сърцето.

Неврологични заболявания. Vinpocetine е разработен първоначално за лечение на неврологични заболявания, свързани с цереброваскуларни нарушения, като инсулт и деменция, които са често причинени от исхемия или други когнитивни дефицити. Редица проучвания съобщават за протективен ефект от приложението на винпоцетин след исхемично увреждане на мозъка при хора.

В мозъка, винпоцетин подобрява кръвотока, действайки като церебрален вазодилататор, и усилва метаболизма на мозъка чрез увеличаване навлизането на кислород и глюкоза и стимулиране на невроналното производство на аденозин трифосфат (АТФ). В редица невронни клетки и нервни окончания, винпоцетин може да действа като антиоксидант и да предотвратява повишаването на невротоксичните калций и натрий.

В допълнение на невропротективните ефекти на винпоцетин, той също проявява и защитни ефекти и при други, свързани с исхемия състояния.

Възпалителни заболявания. Резултатите от нови проучвания показват, че винпоцетин проявява мощни противовъзпалителни свойства в различни ин витро култивирани клетки, като съдови ендотелиални (EC), съдови гладкомускулни клетки (SMC), моноцити/макрофаги, неутрофили, епителни клетки, мозъчни микроглиални клетки и дендритни клетки.

Чрез директно инхибиране на активността на IkB киназата (IKK), vinpocetine намалява IKK-медиираното фосфорилиране на IkB и увеличава стабилността на IkB, което води до свързване на IkB с NF-kВ и последващо потискане на NF-kВ-зависимата инфламаторна молекулна експресия.

Противовъзпалителният ефект на винпоцетин е наскоро доказан в многоцентрово проучване, включващо 60 пациенти с циркулаторна оклузия на предната церебрална артерия и начало на инсулт. Пациентите, лекувани с винпоцетин, не само са били с по-добро възстановяване на неврологичната функция и подобрени клинични резултати, но също така са имали намалено активиране на NF-кВ сигналите и на експресията на провъзпалителни медиатори.

Съдови заболявания. Винпоцетин оказва вазорелаксиращ ефект в периферните съдове, което вероятно се медиира от инхибиране на PDE1, който преференциално хидролизира цикличния гуанозинмонофосфат (cGMP) с висок афинитет.

Човешки генетични изследвания показват асоциация на PDE1A единичните нуклеотидни полиморфизми (SNP) с диастолното кръвно налягане.

В допълнение към вазодилатацията, последните проучвания показват също някои нови функции на винпоцетин при други хронични съдови заболявания, свързани с ремоделиране на съдовите структури. В култивирани SMC, винпоцетин инхибира растежа на SMC чрез антагонизиране на образуването на реактивен кислород (ROS), което е резултат от специфичното потискане на PDE1A или PDE1C.

Човешките генетични изследвания показват значителна асоциация на PDE1A SNP с дебелината на каротидната интима-медия. Има данни от проучвания при животни, че винпоцетин антагонизира тромбоцитната агрегация, намалява индуцираната от прием на диета с високо съдържание на мазнини атеросклероза, потиска натрупването на липиди в макрофагите и остеобластната диференциация на SMC и така може да бъде обещаващо лекарство за терапия на съдовите атеросклероза и калцификация.

Сърдечни заболявания. В последните години се провеждат проучвания за ролята на винпоцетин при сърдечна хипертрофия, фиброза и патологично ремоделиране на сърцето. Предвид антиапоптичния ефект на винпоцетин в различни други тъкани и клетъчни видове, протективното му действие по отношение на кардиомиоцитната смърт и сърдечно I/R-увреждане си струва да бъдат изследвани.

Приложение на винпоцетин (2). Различните механизми на действие на vinpocetine могат да действат заедно и да предизвикат синергични терапевтични ефекти, намирайки приложение за лечение на различни мозъчносъдови и сърдечносъдови заболявания.

Vinpocetine се използва за лечение на различни форми на нарушение на мозъчното кръвообращение (след мозъчен инсулт), деменция от съдов произход (паметови нарушения), мозъчна атеросклероза, мозъчни нарушения след травма, при съдови нарушения на съдовата очна обвивка, на ретината и хориоидеята, световъртеж, намаляване на слуха от различен произход, шум в ушите, за повлияване на съдововегетативните симптоми при климактеричен синдром.

Обичайната дневна доза е по 5-10 mg 3 пъти дневно. Таблетките се приемат след хранене с достатъчно количество вода. Максималната дневна доза е 30 mg. Поддържащата доза е 10-15 mg дневно. Лечението е продължително (месеци, години) и се определя от лекуващия лекар. (ЕП)

* Vicetin на Sopharma е регистриран в България под формата на таблетки от 10 мг. в:

1. Неврология: За лечение на различни форми на мозъчни циркулаторни нарушения – след исхемичен мозъчен инфаркт, деменция от съдов произход, мозъчна атеросклероза, посттравматична и хипертонична енцефалопатия, вертебробазална недостатъчност и за намаляване на психичните/неврологични симптоми на мозъчните циркулаторни нарушения

2. Офталмология: За лечение на хронични съдови нарушения в ретината или хориоидеята.

3. Невроотология: световъртеж, пресбиакузис от перцептивен тип, шум в ушите http://www.bda.bg/

** Vinca minor (малкавинка, зимзелен) е многогодишно тревисто вечнозелено растение с тъмнозелени, елиптични, блестящи, срещуположно разположени листа и едър цвят. В диво състояние се среща Южна Европа (Средиземноморието), Мала Азия като типично покриващо горската почва растение в широколистни гори. Има декоративна плътна вечнозелена листна маса и цъфти от средата на април до края на май. Цветовете са едри до 2-3 см в диаметър, светлосини, виолетови или бели, в зависимост от сорта.

Използван източник:

1. Zhanga Y., Lib J., Yana C. An update on vinpocetine: New discoveries and clinical implications. European Journal of Pharmacology 819 (2018) 30-34 https://www.researchgate.net/publication/321305817_An_update_on_Vinpocetine_New_discoveries_and_clinical_implications

2. Кратка характеристика на продукта