Приложение на vinpocetine в клиничната практика


md 01/10/2018

Vinpocetine* е синтетичен алкалоид, получен от растението зимзелен (Vinca minor)**, който е синтезиран от молекула, наречена vincamine. Винпоцетин може да преминава през кръвно-мозъчната бариера и да навлиза в мозъчната тъкан след перорално или интравенозно приложение (1). Доказано е, че винпоцетин е най-малко два пъти (и до 3-4 пъти) по-мощен от винкамин за подобряване на церебралната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.