Предиктори за усложнения след коремни онкологични операции


md 01/10/2018

Напреднала възраст, физикален статус по ASA >/=3, предоперативни стойности на хемоглобина 500 ml, общо количество инфузирани разтвори и епизоди на интраоперативна хипотония, налагаща приложение на вазопресори, са най-важните предиктори за значими следоперативни усложнения при коремни операции по повод на солидни злокачествени тумори (1). През последните години, преживяемостта при злокачествени заболявания се увеличи в резултат на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.