Новини от ЕМА01/10/2018

Нови медикаменти

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, http://www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:

– Tegsedi (inotersen) на Akcea и Ionis за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) – рядко наследствено заболяване, водещо до натрупване на амилоид в периферната нервна система и вътрешните органи.

Прогресиращото натрупване на амилоидни депозити в тъканите води до сензорни, моторни и автономни нарушения, което предизвиква постепенна инвалидизация. До момента липсваше специфична терапия на заболяването, от което страдат около 50 000 души в света.

Inoteresen блокира продукцията на протеина TTR, като в клинични проучвания намалява значително нивата му, независимо от типа мутация или стадия на заболяването. След одобрението от ЕМА, медикаментът ще може да се прилага при полиневропатия в стадий 1 или 2 при пациенти с hATTR.

– Onpattro (patisiran) на Alnylam за лечение на наследствена транстиретин-медиирана амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти със полиневропатия в стадий 1 или 2. Наличието на мутирал ген за TTR води до натрупване на протеинови фрагменти като амилоидни депозити в различни органи.

Активната субстанция на медикамента предизвиква значително намаление на серумния TTR, а оттам и намаление на амилоидните депозити.

Резултатите от клинични проучвания показват, че Onpattro има значими клинични ефекти върху неврологичната компонента на заболяването и качеството на живот. Най-честите нежелани странични ефекти са периферни отоци и реакции, свързани с инфузията на медикамента.

– Xerava (eravacycline) на Tetraphase Pharmaceuticals за лечение на усложнени интра-абдоминални инфекции при възрастни пациенти. Активната субстанция на медикамента е флуороциклин, който принадлежи към тетрациклиновата група антибиотици.

Eravacycline инхибира бактериалната протеинова синтеза чрез свързване към 30S рибозомната субединица. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са гадене, повръщане и флебит на мястото на инфузията.

– Ilumetri (tildrakizumab) на Almirall за лечение на възрастни пациенти с умерени и тежки форми на плакатен псориазис, които са кандидати за системна терапия. Активната субстанция на медикамента инхибира действието на интерлевкин 23, като по този начин намалява освобождаването на про-инфламаторни цитокини. Най-честите странични ефекти от терапията са: инфекции на горните дихателни пътища; гастроентерит; гадене; диария; главоболие; болка на мястото на инжектиране.

– Myalepta (metreleptin) на Aegerion Pharmaceuticals за лечение на възрастни и деца над 2 години с генерализирана липодистрофия (синдром на Berardinelli-Seip и синдром на Lawrence), както и при възрастни и деца над 12 години с локализирана липофистрофия (включително синдром на Barraquer-Simons), след неуспех от стандартна терапия.

Липодистрофията е ултра-рядко и нелечимо заболяване (1-4 на един милион), което нарушава регулацията за натрупване на мазнини в тялото. Състоянието е свързано с редица метаболитни проблеми (като тежък диабет) и нарушаване на функцията на органите.

– Selumetinib на AstraZeneca и Merck & Co получи одобрение като „лекарство-сирак”* за лечение на неврофиброматоза тип 1 (NF1). Заболяването се дължи на спонтанна или наследствена мутация на NF1 гена и засяга около 1 на 3 000 новородени.

То се проявява с различни форми: подкожна неврофиброматоза, кожни пигментации или доброкачествени тумори на обвивките на нервите (плексиформена неврофиброматоза) при около 20-50% от засегнатите.

NF1 може да доведе до редица усложнения като трудности в обучението, нарушения в зрението, изкривяване на гръбнака, повишено артериално налягане и епилепсия. В някои случаи то повишава риска за злокачествени заболявания на мозъка и периферните нерви, както и левкемия. Симптомите обикновено се развиват в ранно детство с различна степен на интензитет, и могат да намалят очакваната продължителност на живота с 15 години.

Нови онкологични медикаменти

– Braftovi (encorafenib) на Pierre Fabre в комбинация е binimetinib ще се прилага за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен или метастатичен меланом с BRAF V600 мутация.

Активната субстанция на медикамента инхибира активността на BRAF V600 киназата, като по този начин блокира MAPK пътя. Най-честите неблагоприятни ефекти от терапията са: хиперкератоза; алопеция; отпадналост; обриви; артралгия; суха кожа; миалгия; главоболие; повръщане; пруритус.

– Mektovi (binimetinib) на Pierre Fabre ще се прилага в комбинация с encorafenib за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен или метастатичен меланом с BRAF V600 мутация. Активната субстанция на медикамента инхибира киназната активност на митоген-активираната екстрацелуларна сигнал регулиращата киназа 1 и 2 (MEK1 и MEK2).

Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са: отпадналост; гадене; диария; повръщане; отлепване на ретината; коремни болки; ставни болки; миалгия; повишение на креатинкиназата в кръвта.

– Imfinzi (durvalumab) на AstraZeneca за лечение на локално авансирал, неоперабилен, не-дребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) при възрастни пациенти, чиито тумори експресират PD-L1 в над 1% от туморните клетки, и при които заболяването не е прогресирало след проведена лъче- и химиотерапия с препарати на платината.

Активната субстанция е антинеопластично антитяло, което усилва Т-клетъчния отговор чрез блокиране на свързването на PD-L1 с PD-1. Най-честите странични ефекти от приложението на медикамента са: кашлица; инфекции на горните дихателни пътища; обриви; диария.

– Verzenios (abemaciclib) на Eli Lilly за лечение на жени с HR позитивен и HER2 негативен локално авансирал или метастатичен рак на гърдата, в комбинация с ароматазни инхибитори или fulvestrant, като първоначална ендокринно-базирана терапия, или при жени, които са получили предходна ендокринна терапия. При пре- и перименопаузални жени, ендокринната терапия трябва да се комбинира с LHRH агонист.

Активната субстанция на медикамента е протеин киназен инхибитор, който инхибира селективно циклин-зависимите кинази 4 и 6 (CKD4 и CKD6), което води до супресия на туморния растеж. Най-честите нежелани странични ефекти са: диария; инфекции; неутропения; анемия; отпадналост; гадене; повръщане; намален апетит.

– Trazimera (trastuzumab) на Pfizer е първият онкологичен биоподобен медикамент на компанията, който ще се прилага за лечение на HER2 позитивен рак на гърдата и HER2 позитивен метастатичен стомашен карцином.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от проучването REFLECTIONS B327-02, което показва клинична еквивалентност и липса на разлика в клиничните ефекти между Trazimera и Herceptin (trastuzumab) на Genentech. Herceptin e разработен от Genentech и е петият по продажби медикамент в глобален мащаб за 2017 (5.9 милиарда евро).

– Lenvima (lenvatinib) на Eisai и MSD като първа линия терапия при неоперабилен хепатоцелуларен карцином (HCC). Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от проучването REFLECT, които показват, че lenvatinib е не по-малко ефективен от Nexavar (sorafenib) на Bayer по отношение на общата преживяемост при тази група болни (13.6 срещу 12.3 месеца), като успоредно с това подобрява периода без прогресия на заболяването (7.3 срещу 3.6 месеца) и обективния отговор към терапията.

Най-честите (>20%) нежелани лекарствени реакции са: хипертония; отпадналост; диария; намален апетит; артралгия/миалгия; намаление на телесното тегло; болки в корема; синдром на палмарно-плантарна еритродизестезия; протеинурия; дисфония; хеморагични инциденти; хипотироидизъм; гадене.

Нови биоподобни медикаменти

– Hulio (adalimumab) на Mylan за лечение на някои възпалителни и автоимунни заболявания. Активната субстанция на медикамента е моноклонално антитяло и инхибитор на тумор некротизиращия фактор алфа (TNF alpha), който неутрализира биологичните му функции чрез взаимодействие с р55 и р75 рецепторите на TNF.

По този начин, adalimumab модулира биологичния отговор, който се индуцира или регулира от TNF alpha, включително нивата на адхезионни молекули, отговорни за миграцията на левкоцитите (ELAM-1, VCAM-1 и ICAM-1). Hulio е биоподобен медицински продукт, който е аналогичен на референтния Humira (adalimumab) на AbbVie, одобрен в Европа през 2003.

– Pelgraz (pegfilgrastim) на Accord Healthcare и Udenyca (pegfilgrasin) на ERA Consulting, за намаление на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при възрастни пациенти на цитотоксична химиотерапия за лечение на злокачествени заболявания (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластичен синдром).

Активната субстанция на медикаментите е имуностимулант, който принадлежи към хемопоетичните растежни фактори (гранулоцит-колония стимулиращ фактор, G-CSF). Той увеличава продукцията и диференциацията на зрели и функционални активни неутрофили от костно-мозъчни прекурсорни клетки. Pelgraz и Udenyca са биоподобни продукти, които са аналогични на референтния Neulasta (pegfilgrasim), одобрен в Европа през 2002.

Разширени индикации за приложение

– Keytruda (pembrolizumab) на MSD е първият анти-PD-1 медикамент в Европа, одобрен в комбинация с Alimta (pemetrexel) и химиотерапия на основата на препарати на платината (cisplatin или carboplatin), като първа линия терапия на метастатичен не-сквамозен, не-дребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC) при възрастни, чиито тумори нямат EGFR или ALK геномна туморна аберация, независимо от PD-L1 експресията.

– Xeljanz (tofacitinib citrate) на Pfizer ще се прилага и за улцерозен колит. Това е първата перорална терапия и Янус киназен (JAK) инхибитор, който е одобрен при тази група болни. В Европа, Xeljanz е одобрен за лечение на ревматоиден артрит и псориатричен артрит.

– Xarelto (rivaroxaban) на Bayer в таблетки от 2.5 mg ще може да се прилага в комбинация с acetylsalicylic acid (ASA) за превенция на атеротромботични събития при възрастни пациенти с коронарна болест или симптоматично периферно съдово заболяване, които са с висок риск за исхемични събития.

– Tafinlar (dabrafenib) на Novartis в комбинация с trametinib е индициран и при лечение на възрастни пациенти с меланом в стадий 3 с BRAF V600 мутация, след пълна резекция.

– Nucala (mepolizumab) на GSK ще се използва като допълваща терапия при тежка еозинофилна астма при подрастващи и деца >6 годишна възраст.

Лекарствена безопасност

1. ЕМА препоръча ограничаване на приложението на Xofigo (radium-223 dichloride) при рак на простатата (1). Медикаментът ще може да се прилага само след две предходни терапии за метастатичен рак на простатата или ако не може да се използва друго лечение.

Решението на регулаторния орган е базирано на данни от обзор, според който приемът на Xofigo е свързан с по-висок риск за фатален изход, в сравнение с плацебо. В анализа, болните на терапия с Xofigo и Zytiga (abiraterone acetate) плюс prednisone/prednisolone имат с два месеца по-кратка преживяемост, в сравнение с тези, получавали плацебо със Zytiga плюс prednisone/prednisolone.

Освен това, 29% от пациентите на терапия с комбинацията, включваща Xofigo, са имали фрактури, в сравнение с 11% в контролната група с плацебо. Последният ефект най-вероятно се дължи на кумулация на медикамента в костите, които вече са били увредени от остеопороза или микрофрактури. Към момента причините за по-кратката преживяемост не са напълно ясни.

ЕМА потвърди предходното си решение Xofigo да не се прилага в комбинация със Zytiga и prednisone/prednisolone. Медикаментът не трябва да се използва с друга системна терапия, освен за поддържане на намалените нива на мъжки хормони (хормонална терапия). Също така, не трябва да се прилага при пациенти, които са асимптоматични, както и при такива с малък брой костни метастази (остеобластни костни метастази).

При терапията с Xofigо е необходимо да се оцени рискът за фрактури преди, по време на и след лечението. Като мерки за превенция, могат да се използват бисфосфонати или denosumab, които увеличават костната минерална плътност.

2. ЕМА продължава обзора на възможните ефекти върху здравето на пациенти на терапия с valsartan, поради наличието на N-нитрозодиметиламин (NDMA) в активната субстанция, произведена от китайската компания Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (2).

NDMA се класифицира като възможен човешки карциноген, въз основа на проучвания върху животни. Той е наличен в някои храни и водни източници, но се смята че е безопасен при много ниски нива на съдържание.

Valsartan e ангиотензин рецепторен блокер, прилаган за лечение на редица сърдечни заболявания (най-често артериална хипертония и сърдечна недостатъчност), самостоятелно или в комбинация с други медикаменти.

След проведена предварителен анализ, ЕМА прецени, че е възможно наличието на един допълнителен случай на злокачествено заболяване на 5 000 пациенти, ако те приемат valsartan в най-висока доза (320 mg) всеки ден в продължение на седем години.

Изводите са направени въз основа на средните нива на примеси, установени в активната субстанция (60 части на един милион). Рискът за развитие на злокачествено заболяване трябва да се оценява в контекста на доживотния риск за развитие на неопластично заболяване в Европа (1:3), както и възможността за присъствие на NDMA в други източници.

Важно е да се подчертае, че не съществува непосредствен риск за здравето на пациентите.

Всички медикаменти, съдържащи valsartan като активна субстанция, произведени в китайския завод, са изтеглени от аптеките в ЕС, като на пазара са останали други лекарствени средства, съдържащи valsartan, които не са засегнати от нежелания примес.

Пациентите, приемали китайския генеричен медикамент, не трябва да преустановяват терапията си с valsartan, а след консултация с лекар или фармацевт, да преминат на друг препарат, съдържащ същата активна субстанция. (ИТ)

* Статутът на „лекарство-сирак” в Европа се дава на медикаменти, прилагани за лечение, превенция или диагноза на тежки или живото застрашаващи заболявания с честота до 5 на 10 000 в Европейския съюз.

Използвани източници:

1. PRAC recommends restricting use of prostate cancer medicine Xofigo http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Xofigo_20/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500252055.pdf

2. Update on review of recalled valsartan medicines http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/08/WC500252821.pdf