Нови терапии, очакващи реимбурсация от 2019, в България


md 01/10/2018

Сред новите терапии, които могат да станат достъпни за българските пациенти от 2019 г., са*: – Daratumumab е първото в своя клас изцяло човешко моноклонално антитяло, който е ново биологично средство за лечение на мултиплен миелом. Лечението с daratumumab дава значимо по-висока обща степен на отговор и води до значително удължаване на преживяемостта без прогресия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.