МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/10/2018

Уважаеми колеги,

Списание МД, както и другите две наши специализирани медицински списания – Кардио Д и Доктор Д, са включени в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Публикуването на авторски изследователски или обзорни статии в МД, Кардио Д и Доктор Д, които са включени в Националния референтен списък, носи и точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности.

Първоначалният вариант на Националния референтен списък е изготвен на основата на предоставената информация от висши училища, научни и други организации – издатели, които са декларирали прилагането на предварително научно рецензиране при подбора на публикациите.

На основата на този референтен списък се отчитат публикации и цитати в издания с научно рецензиране, които не са реферирани и индексирани, като публикациите и цитатите са приведени към публикации и цитати в реферирани и индексирани издания чрез съответни числови стойности на съответствие.

х х х

Поради административно забавяне, много нови лекарствени терапии, които хората в повечето европейски държави получават, може да останат недостъпни за българските пациенти през 2019 година, според Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Някои от новите терапии са животоспасяващи, дават повече възможности за лечение за хиляди пациенти, а в някои случаи може дори да са по-изгодни за Националната здравноосигурителна каса.

Според Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), няма да се налага орязване на достъпа до съвременно лечение, ако се спрат станалите публично известни криминални практики, при които НЗОК заплаща лекарства, но продуктите се изнасят и не стигат до пациентите.

Новите терапии, които могат да станат достъпни и за българските пациенти от 2019, са представени в рублика Pharma в този брой на МД.

х х х

Иновативни методи за ендоваскуларно поставяне на стент при руптура на аортна аневризма, лъчетерапия на лява гърда при автоматично апаратно контролирано задържане на дишането в дълбок инспириум, както и механична тромбектомия при остър исхемичен инсулт са трите проекта – носители на наградите за иновация, отличени по време на петата годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“, организирана през ноември от вестник „Капитал“.

Специалната награда на „Капитал“ бе за учители от Пловдив от сдружение „Образование и здраве“, които се опитват чрез игри, арт терапии, четене, учене да създадат приятна, позната среда за децата, настанени в детска клиника към УМБАЛ Св. Георги – Пловдив.

Екипът на д-р Зоран Станков, инвазивен кардиолог, и проф. Иво Петров, завеждащ клиниката по кардиология и ангиология към Аджибадем Сити клиник Сърдечносъдов център бяха отличени заради високоспециализирана операция по ендоваскуларно имплантиране на стент при аортна аневризма. Методът позволява аортна корекция без обща анестезия, без хирургичен съдов достъп и без престой в отделение по реанимация.

Друг екип на Аджибадем Сити клиник от онкологичния център на болницата, ръководен от д-р Николай Недев и водещият специалист д-р Иван Георгиев, бяха наградени заради вкарването в болницата като рутинна практика на метод за облъчване в условията на контролирано дишане в дълбок инспириум при пациентки с рак на лявата млечна жлеза.

Награда беше дадена и на д-р Нурфет Алиоски от УМБАЛ Св. Анна и екипа на доц. Росен Калпачки, доц. Божидар Финков, доц. Васил Велчев, д-р Лъчезар Иванов, д-р Цветанка Праматарова, д-р Веселин Георгиев, д-р Димитър Николаков, д-р Мария Георгиева, р. лаб. Йоана Шутелова и сестра Весела Нинова. Те прилагат механична тромбектомия за възстановяване на мозъчния кръвоток при остър исхемичен инсулт.

Приятно четене на МD и на научната ни секция Медицината днес в България!

Моля, покажете списанието на колега