Колоректалният карцином засяга по-често млади хора01/10/2018

Честотата на колоректалния карцином (CRC) се e увеличава с 1% до 2.4% годишно в сравнение със средата на 80-те години на миналия век във възрастовата група от 20 до 39 години и с 0.5% до 1.3% в сравнение със средата на 90-те години във възрастовата група 40 до 54 години. Честотата на ректалния карцином се е повишила най-изразено (с 3.2% годишно за периода 1974-2013 във възрастовата група 20-29 години).

Хората, родени след 1990 година, имат около два пъти по-висок риск да развият CRC на по-млада възраст, отколкото тези, родени през 1950 (IRR, 2.40; 95% CI, 1.11-5.19), както и четири пъти по-висок риск за ранен ректален карцином (IRR, 4.32; 95% CI, 2.19-8.51).

Честотата на CRC се е повишила рязко във възрастовата група под 50 години, въпреки че причината за това е неизвестна. Повишената честота на заболяването при млади хора е особено тревожна.

Общопрактикуващите лекари трябва да обръщат внимание на всички случаи с гастроинтестинално кървене, което може да бъде първа проява на злокачествено заболяване на гастроинтестиналния тракт. Диагнозата при подобни случаи най-често е „вътрешни хемороиди“, което води до късно откриване на карцинома.

Синдром на Lynch (наследствен неполипозен колоректален карцином, автозомно доминантно унаследяване). Фамилната анамнеза е витална за избягване на напредналите случаи на CRC при млади хора. Около 3 до 5% от всички случаи на CRC се дължат на синдром на Lynch, като от 20 до 80% от хората с този синдром развиват CRC.

Фамилна анамнеза:

– Родственик по първа линия с колоректален карцином на възраст под 50 години

– Наличие на друг карцином – ендометриален, стомашен, овариален, на уринарния или на хепатобилиарния тракт

Колоноскопия при пациентите с висок риск трябва да се провежда на всяка една до две години, като началният скрининг се извършва на възраст 20-25 години или пет години преди възрастта, на която е бил диагностициран родственикът по първа линия с CRC.

При пациенти, при които се подозира CRС, и имат фамилна анамнеза за този вид карцином, се препоръчва провеждането на генетичен тест (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 и EPCAM) за потвърждаване на наличието на синдром на Lynch.