Кератотичен базалноклетъчен карцином01/10/2018

Д-р Спасимир Шопов1, 2, Д-р Марин Шопов2, Доц. д-р Бенямин Анави, д.м.1

1Катедра по обща и клинична патология – МУ – Пловдив

2Отделение по клинична патология; Клиника по ортопедия и травматология – УМБАЛ „Св. Георги“ АД

имейл: spiritus@abv.bg

Базалноклетъчният карцином се локализира предимно в участъците от кожата с пило-себацеен комплекс, които са изложени на слънчево УВ въздействие. Пръстите на ръцете и краката се засягат много рядко.

Представен е 54-годишен мъж с кератотичен базалноклетъчен карцином по флексорната страна на проксимална фаланга на четвърти пръст на лява ръка. Случаят разширява диференциално диагностичния кръг на туморите по пръстите на ръката.

Базалноклетъчният карцином (BCC) на кожата е най-честото злокачествено заболяване. Наред с обичайните му локализации – лице, шия, торс и ръце, има и „пощадени“ зони. Съобщенията за ВСС на пръстите на ръцете и краката „се броят на пръсти“(1-5). Тези спорадични наблюдения могат да имат принос при изясняване на имунологичното участие на пило-себацейния комплекс (6) и хистогенетичната връзка на ВСС с плурипотентни клетки от базалния слой на епидермиса и/или космените фоликули (7).

Мъж на 54 години, който преди една година, забелязал подутина (</=1 cm) по флексорна повърхност на проксимална фаланга на четвърти пръст на лява ръка. Формацията е нараснала за месеци, а дни преди прегледа е с лека мацерация, оскъдна секреция и болезненост.

Пациентът не съобщава за травми или излагане на йонизиращо лъчение, липсват данни за потиснат имунитет. Направено е рентгеново изследване на пръсти на лява ръка: без костни лезии и периферна кръвна картина в норма.

Хистологично в дермата се установяват компактни гнезда от базалоидни клетки, с овални ядра с нежен хроматин и палисадно подреждане в периферията на гнездата. Централно, същите клетки добиват еднородна кубична форма. В някои туморни гнезда се установяват концентрични слоисти кератинови отложения и отлагане на меланин. Липсват митози. В тесен участък туморно гнездо е свързано с многослойния плосък вроговяващ епител. Липсва стромна реакция.

Имунохистохимия (DAKO): Цитокератин AE1/AE3 е силно положителен в туморните гнезда, в епидермиса и в екринните потни жлези. S100 протеин и Melan A са отрицателни.

Диагноза: Кератотичен базалноклетъчен карцином (Keratotic basal cell carcinoma).

Терапия: Туморната лезия е изрязана в здраво. Заради леко засягане на мускулно сухожилие, е извършена тенопластика.

Обсъждане

Базоцелуларният карцином е най-честият тумор на човешкото тяло, като около 90% от случаите са в областта на главата и шията. Етиологична роля се отдава на хроничната ултравиолетова експозиция (6).

BCC на пръстите на ръката е рядкост -в света са описани не повече от 26 случая (2, 5), повечето от които са в околонокътна зона. В англоезичната литература срещнахме само два нодуларни BCC на проксимална фаланга на пръст на ръката (1, 3), без конкретизация за кератинизиращ базоцелуларен карцином, който е един от осемте хистологични типа на ВСС.

Неговият цитокератинен профил съответства на незрелия трихобластом. Предполага се хистогенетично родство помежду им заради пилосебацеен път на диференциация (7).

ВСС следва да се разграничи от базалоидно-сквамозният карцином (basosquamous carcinoma – BSC), който има неблагоприятно протичане, но не е описан по пръстите на ръката.

При него туморните клетки са с по-обилна цитоплазма и с по-обилно представена кератинизация, отколкото типичните базоцелуларни карциноми. Ядрото има везикуларен хроматин с плеоморфизъм, а палисадността на периферните клетки на места се губи. При BSC може да възникне централна фиброза с радиални периферни ивици насочени към дермата.

Клиничните прояви на BCC по пръстите на ръцете се проявяват като подутина, улцерозна еритемна лезия или кафява плака. След ексцизия 26-те ВСС на пръстите на ръцете (2, 5), както и случая на пръст на крака (4) не са показали локален рецидив или отдалечени метастази.

Специфичната локализация не прави изключение от добрата прогноза на BCC: те имат деструктивен растеж, рецидивират, но рядко метастазират. Конвенционалното и оперативно лечение по Mohs са най-използваните методи на лечение и с най-малка вероятност да доведат до рецидив (8, 9).

Основният проблем при BCC с такава рядка локализация е късната диагноза. Това изисква BCC да бъде включен в диференциално-диагностичния план на туморите на пръстите на ръката при възрастни.

Използвани източници:

1. Bhagchandani L., Sanadi R., Sattar S. et al.: Basal cell carcinoma presenting as fingermass. A case report. Am J Clin Oncol. 1995;18:176-9

2. Bandyopadhyay D., Sen S. Periungual Basal cell carcinoma: A case report with review of literature. Indian J Dermatol., 2011;56(2):220-2

3. Higuchi M., Mori O., Hachisuka H. Basal cell epithelioma involving a finger. Kurume Med J. 1988;35(4):225-7

4. Suzuki Y., Nakamura-Wakatsuki T., Satohetal M. Basal cell carcinoma on the toe. Dermatol Online J., 2010 15;16(2):15

5. Tavares L., Costa J., Delcourt N. et al.: Periungual basal cell carcinoma. An Bras Dermatol., 2018;93 (1):114-115

6. Bohm M., Luger T. The pilosebaceous unitis part of the skin immunesystem. Dermatology, 1998;196 (1):75-9

7. Sehgal V. et al. Basal cell carcinoma: pathophysiology. Skinmed, 2014;12(3):176-81

8. Zaiac M., Weiss E. Moh’smicrographicsurgery of the nail unit and squamous cell carcinoma. Dermatol Surg. 2001;27:246-251

9. Martinelli P., Cohen P., Schulze K. et al. Periungual basal cell carcinoma: case report and literature review. Dermatol Surg., 2006; 32:320-323

10. Alpert L., Zak F., Werthamer S. Subungual basal cell epithelioma. ArchDermatol. 1972;106:599

11. Robins P., Rabinovitz H., Rigel D. Basal-cellcarcinomasoncoveredorunusualsites of the body. J Dermatol Surg Oncol., 1981;7:803-6

12. Guana A., Kolbusz R., Goldberg L. Basal cell carcinoma on the nail fold of the righth tumb. Int J Dermatol., 1994; 33: 204-5

13. West J., Berman B. Basal cell carcinoma presenting as a chronic fingerulcer. J Am Acad Dermatol., 1990; 23: 318-9

14. Matsushita K., Kawada A., Aragane Y. et al.: Basal cell carcinoma on the right hallux. J Dermatol., 2003; 30: 250-1

15. Engel E., Ulrich H., Vasold R. et al.: Azopigmentsand a basal cell carcinoma at the thumb. Dermatology, 2008;216:76-80

16. Sarfati B., Lazar C., Goubinetal I. Basal-cellcarcinoma of fingers: A rare location not to be ignored. Ann Chir Plast Esthet., 2010;55(1):74-7