Избор на хирургичен подход при травматични дебелочревни увреждания


md 01/10/2018

Д-р Константин Костов дм, доц. д-р Юлий Ванев дм, д-р Любомир Свиленов Трета хирургична клиника, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов – София Е-mail: dr.k.kostov@gmail.com Изборът между едноетапно или многоетапно възстановяване, веднага след като е верифицирана пенетрираща дебелочревна лезия, трябва да е базиран на резултати, които включват и рисковите фактори за усложнения. Анализирани са публикации от последните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.