Фактори, влияещи върху общата преживяемост при пациенти с късна първична перкутанна коронарна ангиопластика на остър миокарден инфаркт със ST-T елевация и едноклонова коронарна болест


md 01/10/2018

Д-р Пламен Кръстев, дм УМБАЛ Света Екатерина – София e-mail: plamenkr@mail.bg Първичната перкутанна коронарна интервенция (PPCI) е предпочитана стратегия за реперфузия на коронарната артерия, в условията на остър миокарден инфаркт (ОМИ), ако може да се извърши бързо и от опитен оператор. Подобряването на левокамерната функция предвещава по-добра краткосрочна и дългосрочна прогноза. Проучването оценява факторите, влияещи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.