Дефиниране на оптималното физическо натоварване за подобряване на когнитивната функция при възрастни



01/10/2018

52 часа упражнения за шестмесечен период са минималното необходимо натоварване за подобряване на когнитивната функция при хората в напреднала възраст, показа системен анализ, публикуван в списание Neurology: Clinical Practice (1). Анализът е базиран на няколко предходни проучвания, които показват позитивна връзка между физическите упражнения и съхраняването на мозъчната функция.

Анализирани са 98 рандомизирани контролирани проучвания, включващи 11 056 души, на средна възраст 73 години. 59% са със съхранена когнитивна функция, 26% са с умерени когнитивни нарушения, а 15% са с установена деменция.

Сравняват се познавателните и паметовите способности на участниците, в зависимост от физическото натоварване – една група с активни упражнения от поне четири седмици и друга, без промяна в двигателния режим.

За разлика от ползите за когнитивните способности, установени при 52-часова активност за половин година, при хората, които са имали само 34 часа за същия период, не се отчита подобрение на мозъчните функции. Статистическият анализ показва, че от значение е само общото време за упражнения, но не и честотата или продължителността на отделните тренировки.

Интересно е също, че видът на тренировките не оказва съществено влияние на крайния резултат. В зависимост от индивидуалните особености, при едни хора бягането е от полза, но при други (например със ставни проблеми) също толкова ефективни се оказват и тренировки от типа на йога или тай-чи.

В препоръките на American Heart Association и American College of Sports Medicine физическата активност е дефинирана в минути, на седмична база, като препоръките са за поне 150 минути упражнения с умерено натоварване или 75 минути интензивни тренировки на седмица.

Според статистиката, по-малко от 40% от американците >/=65 години покриват препоръките за 150 (75) минути/седмица, а една пета не практикуват никаква форма на физическа активност.

Изследователите предполагат, че определянето на минимум за двигателна активност за един по-дълъг период и избягването на дневни и седмични норми, може да подобри мотивацията на повече хора и така да се отрази благоприятно на менталното здраве.

Хората на средна и в напреднала възраст трудно отделят всекидневно време за тренировки. Когато са наясно с ползите за сърдечносъдовото здраве и менталното дълголетие, тези хора биха били по-мотивирани за концентрирана спортна активност през уикенда (например занимания с туризъм, дълги разходки).

В хода на проучванията, включени в анализа, 58% от хората с първоначално заседнал начин на живот са включили във всекидневието си някакъв вид двигателна активност.

В следващите години изследователската група ще проведе изследване при 25 000 доброволци за влиянието на физическата активност, хранителните навици и други фактори на индивидуалното поведение, върху когнитивната функция. (ЯС)

Използван източник:

1. Gomes-Osman J., Cabral D., Morris T. et al. Exercise for cognitive brain health in aging. A systematic review for an evaluation of dose Neur. Clin. Practice, 5, 5 2018 http://cp.neurology.org/content/early/2018/05/30/CPJ.0000000000000460