CancerSEEK – нов тест за ранно откриване на осем вида злокачествени тумори01/10/2018

Кръвен мулти-аналитичен тест може да насочва към вероятност за наличието на един от осемте най-разпространени злокачествени заболявания, още в асимптомния им стадий.

CancerSEEK улавя наличието на ДНК и протеини, освобождавани от туморната тъкан в кръвообращението.

Данните от проучване при 1 005 пациенти с неметастазирал карцином – овариален, чернодробен, стомашен, колоректален, езофагеален, на белия дроб, панкреаса и гърдата, установява чувствителност от 69% до 98% за детекция на пет от тези карциноми (оварии, черен дроб, стомах, панкреас и хранопровод). Чувствителността за откриване на рак на овариите достига 98%, а на гърдата – 33%.

Специфичността на CancerSEEK е> 99%: само 7 от 812 здрави контроли са били фалшиво позитивни. С едно изследване, тестът позволява да се търсят едновременно осем вида злокачествени заболявания.

Новият тест идентифицира маркери за 16 генни мутации в извънклетъчна ДНК и осем протеина, които са свързани с посочените осем вида карциноми. Той позволява поставянето на диагноза в най-ранните стадии на посочените злокачествени заболявания и съответно – по-голяма възможност за провеждане на радикално оперативно лечение.

Използван източник:

1. Cohen J., Li L., Wang Y. et al. Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test. Science 2018 eaar3247 DOI: 10.1126/science.aar3247 http://science.sciencemag.org/content/early/2018/01/17/science.aar3247.full