Запоите не са полезни за мъжкото сърце01/09/2018

Приемът на големи количества алкохол „по повод“ увеличава артериалното налягане (АН) и стойностите на холестерола при мъже на възраст от 18 до 45 години, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American Medical Association (1).

Приемането на алкохол по този начин е една от най-големите опасности за здравето на младите хора, като последиците му далеч не се ограничават до „тежък махмурлук“. Освен че увеличават риска за травми и травматична смърт, гуляите са рисков фактор за развитие на прехипертония, артериална хипертония (АХ), миокарден инфаркт (МИ) и инсулт.

Настоящото проучване изследва връзката между повтарящия се ексцесивен прием на алкохол „по повод“ и АН, липидния профил и кръвната глюкоза на гладно при 4710 души на възраст от 31 до 45 години, участници в американския регистър NHANES – National Health and Nutrition Examination Survey между 2011 и 2014 година.

Участниците са разделени в три групи: без ексцесивно приемане на алкохол; с такова от един до 12 пъти през последната година и група, в която запоите са повече от 12 годишно.

За ексцесивно пиене се приема консумирането на поне пет питиета (четири за жените) за една вечер/при един повод. Едно питие е дефинирано като еквивалент на 20 g чист алкохол, т.е. 50 ml концентрат, чаша вино или една бира.

След отчитане на влиянието на диетата и физическата активност, в двете групи мъже с прекалена консумация на алкохол се установява повишено систолно АН (САН) и общ холестерол. Такъв ефект, обаче, не се открива при жените.

Серумните нива на кръвната глюкоза са по-високи при ексцесивно-пиещите жени и по-ниски при мъжете с такива навици, в сравнение с групите от жени и мъже, които не пият прекалено.

Проучването не може да обясни загадката за по-силното отражение на прекомерния прием на алкохол върху мъжете, отколкото при жените: дали разликата идва от различните навици на пиене (по-чести „напивания“ при мъжете), или от протективните ефекти на женските полови хормони по отношение на сърдечносъдовите и метаболитните заболявания в тази възрастова група. (ЯС)

Използван източник:

1. Piano M., Burke L., Kang M. et al. Effects of repeated binge drinking on blood pressure levels and other cardiovascular health metrics in young adults: National Health and Nutrition Examination Survey, 2011 и 2014. Journal of the American Heart Association. June 2018 http://jaha.ahajournals.org/content/7/13/e008733