Стъпаловиден терапевтичен подход при CRS*01/09/2018

1. INCS +/- краткосрочно антибиотици при остра екзацербация

2. INCS и локален деконгестант +/- базирано на ендоскопското изследване на култури приложение на антибиотици при остра екзацербация

3. Добавяне на по-висока доза INCS или по-добро устройство за доставка на INCS

4. Добавяне на дългосрочни антибиотици: макролид за CRSsNP и CRSwNP или doxycycline за CRSwNP

5. Добавяне на биологични средства (при коморбидна умерена до тежка астма)

6. Хирургия при неуспех на медицинското лечение или други фенотипове като антрохоанални полипи, алергичен гъбичен синуит или CRS с кистична фиброза

* Други лечения, като обилни промивки с интраназален натриев хлорид също могат да се използват във всяка стъпка