Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/09/2018

– Takeda придоби британската Shire срещу $62 милиарда, с което значително ще увеличи присъствието си в областта на таргетните терапии в гастроентерологията, онкологията, неврологията и редките заболявания. С приключване на сделката, Takeda ще се превърне в една от водещите биофармацевтични компании в света.

– Janssen сключи споразумение за придобиването срещу $900 милиона на BeneVir Biopharma – биофармацевтична компания, специализирана в разработването на онколитични имунотерапии.

Водеща за BeneVir е T-Stealth платформа за разработване на онколитични вируси, създадени за инфектиране и разрушаване на туморни клетки. По този начин, Janssen ще получи възможност за разработването на нови имуно-онкологични медикаменти за лечение на различни солидни тумори.

– Eli Lilly увеличи имуно-онкологичното си портфолио със закупуването на ARMO BioSciences срещу $1.6 милиарда. Водещ продукт на ARMO е pegilodecakin – пегилиран интерлевкин 10 (IL-10), за който е установено, че самостоятелно или в комбинация с други лекарствени средства, води до клинични ползи при различни онкологични заболявания.

В момента pegilodecakin се изследва във фаза 3 клинично проучване за рак на панкреаса и преминава ранни изследвания за карцином на белите дробове, меланом и бъбречно клетъчен карцином.

В друга сделка, Eli Lilly придоби срещу $575 милиона още една специализирана в онкологична терапия компания – канадската AurKa Pharma. Основна цел на сделката е инхибитор на Аврора киназата AK-01, който показва обещаващи резултати в ранни изследвания. Аврора А киназата е ключов регулатор на митотичната прогресия, която е необходима за туморното развитие.

– Genentech (поделение на Roche) сключи споразумение на стойност $500 милиона с британската Microbiotica за разработване и комерсиализиране на медикаменти за лечение на възпалителни заболявания на дебелото черво.

В основата на сътрудничеството е използването на метагеномната микробиомна платформа на Microbiotica за анализ на проби от пациенти, преминали клинични проучвания с лекарствени средства на Genentech.

Наскоро Genentech сключи и друго подобно споразумение с биотехнологичната Lodo за разработване на медикаменти за резистентни микробни инфекции и злокачествени заболявания.

Novartis заплати $100 милиона на Regenxbio за правата над векторната технология AVXS-101 за разработване на нови терапии за спинална мускулна атрофия (SMA).

Резултатите от малко фаза 1 клинично проучване показаха, че приложението на експериментално лечение с AVXS-101 е довело до период от 20 месеца без необходимост от изкуствено поддържане на дишането или фатален изход. Голяма част от изследваните са имали подобрение в моторната симптоматика при това тежко и инвалидизиращо заболяване.

Швейцарският фармацевтичен гигант обяви планове да продаде Alcon Eye Care (поделението си за продукти в областта на офталмологията) с цел да се фокусира върху производството на медикаменти. Фармацевтичното портфолио на Alcon, което за 2017 има продажби за $4.6 милиарда, остава в рамките на Novartis.

– Roche закупи срещу $2.4 милиарда остатъка от 29% акции на Foundation Medicine (FMI), които не притежаваше, като по този начин придоби 100% от компанията срещу обща сума от $5.3 милиарда. (ИТ)