Постантибиотична ера поради неразумно използване на антибактерилна терапия


md 01/09/2018

Откриването на антибиотиците е едно от най-значимите постижения на човешката цивилизация. След десетилетия на масовото им използване не само в хуманната медицина, но и във ветеринарната медицина и селското стопанство, погрешните социални очаквания, ограничените диагностични средства, в комбинация с нарастване на броя на хронично болните с комплексна патология, сме застрашени от настъпването на постантибиотична ера […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.