Първична антибиотична резистентност и ефективност на секвенциалната терапия на инфeкцията с H.pylori


md 01/09/2018

Секвенциалната терапия е в състояние да доведе до ерадикация на инфекцията с Helicobacter pylori при >93% от пациентите, инфектирани с щам, развил резистентност към едно антибактериално средство, и при 83% от инфектираните с бактерии, които са резистентни и на clarithromycin, и на metronidazole (1). Честотата на първична резистентност към clarithromycin, metronidazole и levofloxacin в изследвания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.