Нови указания за диагноза и терапия на синкоп


md 01/09/2018

Актуализирани препоръки за диагноза и лечение на синкоп на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology, ESC) бяха публикувани в European Heart Journal (1). Участието за първи път на широк мултидисциплинарен екип от специалисти (кардиолози, спешни медици, интернисти, физиолози, невролози, специалисти по гериатрия) за изготвяне на новите стандарти покрива всички аспекти на поведение при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.