Нови данни за клиничната ефикасност на pembrolizumab


md 01/09/2018

Pembrolizumab (Keytruda, MSD), в комбинация с химиотерапия, намалява риска за фатален изход с 36%, в сравнение със самостоятелното приложение на химиотерапия, когато се прилага като първа линия терапия при пациенти с метастазирал недребноклетъчен плоскоклетъчен (сквамозно клетъчен) карцином на белите дробове, показаха резултатите от фаза 3 проучването KEYNOTE-407, представено на годишната среща на American Society of […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.