Нови данни за клиничната безопасност на Xarelto


md 01/09/2018

Xarelto* (rivaroxaban) на Bayer има добър профил на безопасност и ефикасност като антикоагулантна терапия при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ), показа голям анализ на американската Агенция за храните и лекарствените средства (FDA), публикуван в списание Pharmacoepidemiology & Drug Safety (1). Rivaroxaban е най-често предписвания перорален не-витамин К антагонист антикоагулант (NOAC) в световен мащаб, който се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.