Най-големите фармацевтични компании по приходи01/09/2018

Със $76.4 милиарда, Johnson & Johnson е фармацевтичната компания с най-големи приходи за 2017, според анализатори от Endpoints News (1).

J&J – $76.4 милиарда

Roche – $53.3 милиарда

Pfizer – $52.2 милиарда

Novartis – $49.1 милиарда

Sanofi – $41.6 милиарда

Merck – $40.1 милиарда

GlaxoSmithKline – $39.2 милиарда

Takeda/Shire – $31.2 милиарда

Bayer – $28.9 милиарда

AbbVie – $28.2 милиарда

Gilead – $25.7 милиарда

Използван източник:

1. The (new) top 10 pharma companies by 2017 revenue https://endpts.com/the-new-top-10-pharma-companies-by-2017-revenue