Медикаментозен контрол на каротидната атеросклероза – петгодишно проследяване при един пациент


md 01/09/2018

Д-р Веселин Карабинов, проф. д-р Любомир Хараланов, д.м. Клиника по неврология МБАЛ Национална кардиологична болница (НКБ) – София www.hearthospital.bg/departments/neurology-nkb е-mail: karabinov@hotmail.com През последните години се натрупват все повече позитивни данни за контрол на атеросклерозата на мозъчните съдове чрез оптимален медикаментозен контрол като алтернатива на каротидната ендартеректомия и каротидното стентиране при някои пациенти. Представяме резултатите от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.