Фенотипове на хроничния риносинуит


md 01/09/2018

Съвременното фенотипизиране на хроничния ринoсинуит (CRS) на два основни подтипа, определени от наличието или отсъствието на назални полипи (NP) – CRS с NP (CRSwNP) и CRS без NP (CRSsNP), съответно със или без тъканна еозинофилия, е от важно значение както за клиничния отговор, така и за прогнозата на заболяването. Представяме ви актуалните препоръки за фенотипизиране […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.