Tiotropium и olodaterol – ефективна комбинирана терапия при ХОББ


md 01/06/2018

Терапията с фиксираната дозова комбинация от дългодействащия мускаринов антагонист (LAMA) tiotropium (TIO) и дългодействащия бета-2 агонист (LABA) olodaterol (OLO) е ефективна и с добър профил на безопасност при различна по тежест Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), в сравнение с всеки един от двата монокомпонента или с комбинация от LABA и инхалаторен кортикостероид (LABA/ICS) (1). Фиксираната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.