Сливания и придобивания във фармацевтичната индустрия01/06/2018

Novartis придоби специализираната в генна терапия AveXis срещу $8.7 милиарда, с цел да се превърне в лидер в областта на невродегенеративните заболявания и особено на инвалидизиращи болести, като спинална мускулна атрофия (СМА).

Водещ продукт на AveXis е AVXS-101, който има потенциал да стане първата еднократна ген-но-заместителна терапия при СМА. Евентуалното одобрение на медикамента се очаква през 2019.

По-рано тази година, Novartis закупи от Spark Therapeutic срещу $170 милиона правата на ген-на терапия за лечение на загуба на зрение в резултат на вродена амавроза на Leber и retinitis pigmentosa, предизвикана от би-алелна RPE65 мутация.

– GlaxoSmithKline (GSK) се споразумя с Novartis да откупи дела от 36.5% на последната от Consumer Healthcare Joint Venture на GSK срещу $13 милиарда. Сделката е част от транзакции между двете компании, които бяха одобрени от акционерите през 2014. През миналата година, Consumer Healthcare на GSK е регистрирал продажби за $7.8 милиарда – увеличение с 4% за последните три години.

Междувременно GSK придоби 19.9% акции в Orchard Therapeutics срещу портфолиото си от одобрени и в процес на изследване генни терапии за редки заболявания.

Водещ продукт в програмата е Strimvelis – първата автоложна ex vivo генна терапия при деца с аденозин деаминаза тежък комбиниран имунодефицит (ADA-SCID), одобрен в Европа през 2016, както и два медикамента в процес на изследване – за лечение на метахроматична левкодистрофия и синдром на Wiskott Aldrich, както и клинична програма за бета-таласемия.

От друга страна, Orchard ще придобие правата и върху три предклинични програми на партньори на GSK в областта на мукополизахаридоза тип 1 (MPS1 или синдром на Hurtle), хронична грануломатоза и глобоидна клетъчна левкодистрофия.

Сделката ще позволи на GSK да се фокусира върху фармацевтичната си продуктова линия в областта на респираторни заболявания, HIV/инфекциозни заболявания, онкология и имуно-възпалителни заболявания. От компанията ще продължат да инвестират в клетъчната и генната терапия, но основно в областта на онкологичните заболявания.

– Bristol-Myers Squibb (BMS) закупи правата за NKTR-214 от Nektar Therapeutics срещу $3.6 милиарда. Медикаментът е експериментална имунологична терапия за лечение на солидни тумори.

От BMS се надяват с новата придобивка до увеличат присъствието си в областта на имуно-онкологията, като покрият програма с 20 индикации при девет злокачествени заболявания с Opdivo (nivolumab) – IgG4 и анти-PD-1 моноклонално антитяло, Yervoy (ipilimumab) – моноклонално антитяло, което активира имунната система чрез таргетиране на CTLA-4 протеиновия рецептор, и NKTR-214 , който активира Т-клетките и NK-клетките.

– J&J получи предложение от инвестиционния фонд Platinum Equity на стойност $2.1 милиарда за поделението си LifeSpan, което е водещо на пазара на продукти за мониториране на кръвна глюкоза. През миналата година, J&J взе решение за евентуална продажба на специализираните си в областта на диабета поделения – LifeSpan, Animas Corp. и Calibra Medical.

– Roche придоби срещу $1.9 милиарда Flatiron Health, за да засили разработването на нови онкологични терапии. Flatiron Health e лидер в създаването на софтуер за специфични онкологични електронни здравни досиета, които дават възможност за натрупване и анализ на данни в реално време. От Roche възнамеряват да използват новата технология за разработване на персонализирана терапия при злокачествени заболявания.

– Takeda сключи споразумение с Wave Life Sciences срещу $2 милиарда за разработването на съвместни програми в областта на неврологичните заболявания (болест на Huntington, амиотрофична латерална склероза, фронто-темпорална деменция и спино-церебеларна атаксия тип 3). Освен това, Takeda ще има права на достъп до няколко предклинични програми за неврологични нарушения, включително болест на Alzheimer и Parkinson.

– Advent International ще закупи Zentiva – генеричното поделение на Sanofi, срещу $2.4 милиарда. Със сделката се създава нов, независим лидер на европейския пазар на генерични медикаменти. От друга страна, Sanofi продължава да преструктурира бизнес операциите си – процес, който продължава след скорошното придобиване на белгийската Ablynx срещу 1.9 милиарда евро.

– Lundbeck ще заплати $1.1 милиарда за да придобие Prexton, специализирана в разработването на агонисти и антагонисти на глутаматните рецептори. Водещ продукт на компанията е foliglurax, който преминава фаза 2 клинични изпитвания за лечение на болест на Parkinson.

– Alexion Pharmaceuticals възнамерява да придобие шведската Wilson Therapeutics срещу $855 милиона. Последната е специализирана в нови терапии при пациенти с редки заболявания, свързани с обмяната на мед.

Водещ продукт на Wilson e WTX101, който преминава фаза 3 клинични проучвания за рядкото генетично нарушение болест на Wilson, при което се натрупва мед в тъканите. Заболяването води до тежко чернодробно увреждане и неврологични усложнения. WTX101 e първи представител на нов клас средства, който свързва медта от серума и я отстранява от черния дроб.

AstraZeneca закупи срещу $300 милиона правата на експериментална терапия от Ionis Pharmaceuticals. IONIS-AZ-2.5-LRx/AZD2693 инхибира все още неразкрит таргет за лечение на не-алкохолен стеатохепатит – прогресивна форма на не-алкохолна мастна дегенерация на черния дроб.

– Merck & Co (MSD в Европа) също разширява имуно-онкологичното си портфолио със закупуването на австралийската група Viralytics срещу $394 милиона. Водещ продукт на Viralytics e имунотерапията Cavatak, базирана на онколитичен вирус – Coxsackievirus Type A21 (CVA21), способен селективно да инфектира и унищожава туморни клетки.

Експерименталната терапия преминава фаза 1 и фаза 2 клинични проучвания, едновременно като интратуморна и интравенозна формула, включително в комбинация с анти-PD-1 медикамента Keytruda (pembrolizumab) на Merck.

– Biogen придоби срещу $590 милиона експерименталния медикамент PF-04958242 за лечение на когнитивни нарушения в резултат на шизофрения. PF-04958242 AMPA е рецепторен потенциатор, улесняващ невротрансмисията – процес, който е нарушен при редица неврологични и психиатрични заболявания. В момента медикаментът преминава фаза 1 клинични проучвания, които вече показаха благоприятен профил на безопасност.

– Bavarian Nordic подписа споразумение с Министерството на отбраната (DoD) на САЩ за разработването на профилактична ваксина срещу конски енцефалитен вирус. Според договора, DoD ще финансира с около $36 милиона платформата MVA-BN на Bavarian Nordic за разработване на ваксини срещу различни щамове вируси. (ИТ)