SGLT-2 инхибиторите – най-добрите лекарства за контрол на ЗДТ2?


md 01/06/2018

Инхибиторите на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT-2i) са с предимство пред инхибиторите на дипептидил пептидаза 4 (DPP-4i) и рецепторните агонисти на глюкагон-подобния пептид 1 (GLP-1 RA) по отношение на важни клинични крайни резултати като: смъртност, сърдечносъдови събития и безопасност при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), които не са постигнали адекватен гликемичен контрол с metformin […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.