Ранен субакутен исхемичен мозъчен инсулт с вертикална погледна пареза и атаксия


md 01/06/2018

Клинична и МРТ корелация при десностранна увреда на ростралното интермедиерно ядро на фасцикулус лонгитудиналис медиалис (riMLF) Доц. д-р Марко Клисурски1, доц д-р Яна Симова2 , д-р Красимира Дюлгерова3, доц. д-р Лъчезар Пенев3 Acibadem Сити Клиник Сърдечносъдов Център УМБАЛ, ЕООД, София Отделение по Нервни болести1, Клиника по кардиология2 Отделение по Образна диагностика3 Резюме Проспективно за 3 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.