Пробиотичните бактерии могат да подобрят симптомите на атопичен дерматит при децата01/06/2018

Всекидневният перорален прием на пробиотична смес може да понижи както тежестта на симптомите при умерено тежък атопичен дерматит (АД), така и необходимостта от локално приложение на кортикостероиди с цел овладяване на изострянията на заболяването при децата, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание JAMA Dermatology (1).

Проведени през последните години изследвания демонстрираха наличието на тясна връзка между чревната микрофлора и много фактори, асоциирани с патогенезата на АД, като например имунитета. До 20% от децата страдат от атопичен дерматит.

Испански изследователи са провели двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване през периода март-юни 2016 година, в болницата в Аликанте с 50 деца на възраст между 4 и 17 години с умерено изразен АД.

Участниците са рандомизирани да приемат всеки ден капсула, съдържаща общо 109 колония-формиращи единици на пробиотичните щамове Bifidobacterium lactis CECT 8145, B. longum CECT 7347 и Lactobacillus casei CECT 9104 и малтодекстрин като носител, или капсула, съдържаща само малтодекстрин (плацебо), в продължение на 12 седмици.

Нито един от включените пациенти не е получавал имуносупресивни медикаменти през изминалите три месеца нито антибиотици през последните две седмици и не е имало участници с диагностицирано чревно заболяване или с признаци на бактериална инфекция.

След 12 седмици при приемалите пробиотичния комплекс е регистрирано понижение на индекса SCORAD* за оценка на тежестта на АД в сравнение с получавалите плацебо (средна разлика -19.2; -15 до -23.4); SCORAD се е понижил с 83% при получавалите пробиотици, спрямо 24% при плацебо-групата (р<0.001).

Два от субкомпонентите на SCORAD (разпространение и интензитет на екземата) са показали ясно подобрение при децата, приемали капсулата с лактобацили и бифидобактерии, спрямо получавалите плацебо, но не е имало статистически значима разлика по отношение на третия субкомпонент – субективни симптоми. При терапевтичната група субективните симптоми са се понижили със 77%, но те са били значително редуцирани и при плацебо-групата – с 53%.

Според изследователите, това може да се дължи на факта, че пациентите, получавали плацебо, са намалили оплакванията си, като например сърбеж, чрез използване на повече кортикостероиди (КС).

Обичайната терапия на леко до умерено тежко изразен АД е курс с локални КС, а при умерено тежко до тежко изразено заболяване се провежда дългосрочно лечение с локални КС.

Децата от проучването, които са приемали пробиотици, са използвали локални КС за лечение на изострянията на АД в сигнификантно по-малък брой дни – 161 от 2084 пациенто-дни (7.7%), отколкото получавалите плацебо – 220 oт 2032 пациенто-дни (10.8%); odds ratio (OR) 0.63.

Резултатите са показали, че приложението на тази смес от пробиотици като адювантна терапия може да доведе до ефективно понижаване на SCORAD индекса и в резултат на това – до намаляване на употребата на КС за овладяване на изострянията на АД.

Документираният при третираните с пробиотици клиничен отговор е бил по-силно изразен, отколкото полученият с други пробиотимни смеси в по-рано проведени изпитвания, което може да се дължи на по-голямата продължителност на лечението в настоящето проучване.

Според изследователите, продължителността на лечението над осем седмици може да усили позитивния ефект от приема на пробиотици при пациентите на възраст над една година, като при тези с умерено тежък до тежък АД е наблюдаван по-добър терапевтичен отговор.

Комбинацията от пробиотици има по-силно изразен ефект, отколкото приложението на един пробиотик, особено когато в нея се включат лактобацили и бифидобактерии. Крайната комбинация, използвана в изпитването, е подбрана на базата на публикувани резултати и на вътрешни непубликувани данни.

Как чревната микрофолора участва при атопичния дерматит и как пробиотиците упражняват своите ефекти?

Смята се, че е налице асоциация между нарушаването на интестиналната бариерна функция и възникването на АД. Tози ефект се медиира от имунологична активация, водеща до възникването на възпалителен процес с участието на предимно T-хелпери тип 2 (Th-2).

Това показва, че чревната микрофлора би могла да играе важна модулаторна роля в развитието на нормален имунен толеранс. Доминирането на Th-2 вместо Th-1 причинява дисбаланс, който може да влоши патогенезата на АД, повишавайки нивата на IgE и активирайки интерлевкините.

Ниски нива на Faecalibacterium prausnitzii и асоциирано с тях понижение на продукцията на късоверижни мастни киселини са установени при болестта на Crohn, като наскоро проведен анализ на чревната микрофлора на пациенти с АД показа промени в състава на щамовете Faecalibacterium prausnitzii, водещи до намаляване на продукцията на бутират и пропионат.

Бутират и пропионат са продуцирани от микроорганизмите късоверижни мастни киселини с противовъзпалително действие, като бутират играе ключова роля при поддържането на интегритета на чревната бариера.

Следователно, намаляването на броя продуциращи бутират и пропионат микроорганизми може да доведе до проинфламаторно състояние в гастроинтестиналния тракт и до загуба на бариерна функция. Това дава основание да се смята, че пробиотиците имат потенциална роля при терапията на АД чрез възстановяване на чревната микрофлора, е заключението на авторите. (ЗВ)

* SCORAD (от SCORing Atopic Dermatitis) е най-често използваният клиничен метод за определяне на тежестта на заболяването . Той се изчислява по формулата SCORAD = A/5 + 7.B/2 + C, където А е разпространението на кожните лезии, B – тяхната тежест, а C – субективната симптоматика. AД със SCORAD >40 се счита за тежка форма на болестта, а АД със SCORAD <20 – за лека

Използван източник:

1. Navarro-Lopez V., Ramirez-Bosca A., Ramon-Vidal D. et al. Effect of oral administration of a mixture of probiotic strains on SCORAD index and use of topical steroids in young patients with moderate atopic dermatitis: A randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2018;154(1):37-43 https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology