Намаляване на сърдечната токсичност при лъчелечение на карцином на лява млечна жлеза – мисия възможна с автоматично апаратно контролирано задържане на дишането в дълбок инспириум01/06/2018

д-р Теодора Гуглева, доц. д-р Елица Енчева, дм Клиника по лъчелечение, УМБАЛ Света Марина – Варна, МУ-Варна При пациентките с рак на лявата млечна жлеза, големи усилия се полагат, за да се разработят техники за лъчелечение, чиято цел е да намалят до минимум токсичността и по-конкретно сърдечната токсичност. Такава техника е облъчването със задържане на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.