Липидопонижаваща терапия – сравнение на пет стандарта01/06/2018

Всички текущи стандарти за липидопонижаваща терапия препоръчват приложението на статини за първична и вторична превенция на атеросклеротично сърдечносъдово заболяване, но се различават по някои ключови елементи, като определяне на индивидуалния риск и избор на интензивна липидопонижаваща терапия.

Анализ, публикуван в Journal of the American College of Cardiology (JACC), сравнява пет указания на различни медицински дружества* (1).

Първичната и вторичната превенция на атеросклеротичното сърдечносъдово заболяване са свързани с промени в начина на живот и прием на статини. Ключовите разлики между стандартите е оценката на риска, както и свързаните с нея съвети за първична превенция.

Отчетени са някои разлики по отношение на безопасността при лечението на някои специфични групи пациенти. Така например, ако пациентът е с терминално бъбречно заболяване:

– ACC/AHA препоръчва поддържането на диализа без специфични указания за или против терапия със статини

– CCS не препоръчва започването на лечение със статини при пациенти на диализа, но подкрепя продължаването му, ако е налице преди необходимостта от започване на диализа

– VA-DoD препоръчва терапия със статини след преценка на няколко фактори

– ESC/EAS и USPSTF не дават специфични препоръки за тази група болни. (ИТ)

* ACC/AHA – American College of Cardiology/American Heart Association

CCS – Canadian Cardiovascular Society

ESC/EAS – European Society for Cardiology/European Atherosclerosis Society

USPSTF – U.S. Preventive Services Task Force

VA-DoD – U.S. Department of Veterans Affairs/Department of Defence

Използван източник:

1. Tibrewala A. et al. A comparative analysis of current lipid treatment guidelines: nothing stands still. J Am Coll Cardiol 2018; Vol 71 (7) http://www.onlinejacc.org/content/71/7/794?sso=1&sso_redirect_count=1&access_token=