Захарният диабет и затлъстяването – свързани със някои злокачествени заболявания01/04/2018

Наличието на захарен диабет (ЗД тип 2) и наднормено телесно тегло (индекс на телесна маса, ИТМ =/>25 kg/m2) са отговорни за около 792 000 нови случая (6% от общия брой) на злокачествени заболявания в световен мащаб, според проучване в 175 страни по света, публикувано в списаниe Lancet Diabetes & Endocrinology (1).

Най-честите злокачествени заболявания, в резултат на ЗДТ2 и затлъстяване, са чернодробен карцином (при мъжете) и ендометриален карцином (при жените)

Анализът включва 18 неопластични заболявания, чиято честота е проследена след 10-годишна експозиция на различни рискови фактори. Високият ИТМ е бил свързан с 3.9% и ЗД с 2% от новите случаи на тези заболявания.

Случаите на злокачествени заболявания са били почти два пъти по-чести при жени, отколкото при мъже. Най-чест при жените е бил ракът на гърдата (29.7%), следван от ендометриалния карцином (24.5%). При мъжете най-чести са били чернодробният карцином (42.8%) и ракът на дебелото черво (21.4%).

Освен ЗДТ2 и наднорменото телесно тегло, други модифицируеми рискови фактори, отговорни за развитието на голяма част от злокачествените заболявания, са тютюнопушенето, прекомерният прием на алкохол, ултравиолетовата радиация и заседналият начин на живот.

Проучване на American Cancer Society установи, че предотвратимите случаи на злокачествени заболявания достигат 40%, а фактори от начина на живот са причина за 45% от смъртните случаи от рак (2). Най-значими фактори са тютюнопушенето (19% от всички случаи на злокачествени заболявания), наднорменото телесно тегло (7.8%) и приемът на алкохол (5.6%).

По отношение на специфичните ракови заболявания, пропорцията на потенциално модифицируемите рискови фактори е над 15% за 15 (от 26 вида заболявания), като тя варира от 100% при цервикалния карцином и саркома на Kaposi, до 4.3% при овариалния карцином.

С висока степен на превенция са малигненият меланом (95.1%), аналният карцином (88.2%), белодробният карцином (85.8%), ракът на ларинкса (83.2%), злокачествените заболявания на орофаринкса, назалната кухина и параназалните синуси (77.9%).

Най-много предотвратими случаи на злокачествено заболяване, свързани с начина на живот, са възможни при белодробния карцином. За мъжете на следващите места се нареждат малигненият меланом, колоректалният карцином и ракът на пикочния мехур. За жените това са ракът на гърдата, злокачествените заболявания на половите органи и колоректалният карцином.

Тютюнопушенето е отговорно за 30% от всички случаи на фатален изход в резултат на злокачествено заболяване, но се очаква затлъстяването да играе все по-голяма роля като основен онкогенен рисков фактор. (ИТ)

Използвани източници:

1. Pearson-Stuttard J. et al. Worldwid burden of cancer attributable to diabetes and high body-mass index: a comparative risk assessment. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; DOA:10.1016/S2213-8587(17)30366-2

2. Islami F. et al. Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States CA: Cancer J Clin 2017; doi:10.3322.caac.21440