Веганството намалява риска за развитие на захарен диабет тип 201/04/2018

Стриктното избягване на животинските продукти – „веганска диета“ (ВД) – редуцира висцералната мастна тъкан при възрастни със затлъстяване, което води до намаляване на инсулиновата резистентност, на свързаната компенсаторна хиперинсулинемия и до отбременяване на бета-клетките на панкреаса – фактори, които участват в патогенезата на захарния диабет тип 2 (ЗДТ2), и биха могли да намалят риска за клиничната изява на заболяването.

Шестнадесетседмично рандомизирано проучване от САЩ показа, че участниците, които се придържат към бедна на мазнини диета, съставена от зеленчуци, плодове и зърнено-бобени култури, значимо подобряват метаболитния си статус (1).

Седемдесет и пет човека са разделени в две групи, като в едната (37 души) запазват обичайните си диетични навици, а включените в другата (38 души) преминават към стриктна ВД. Възрастовият диапазон е от 25 до 75 години, като жените са 67 а мъжете осем, с индекс на телесна маса (BMI) 28 от 40 kg/m2.

Калорийният прием в групата на ВД е за сметка на 75% дългодействащи въглехидрати, 15% белтъчини и 10% мазнини (20-30 грама/ден). ВД изключва храни от животински произход, а също и такива с добавени мазнини. Всички в групата с ВД получават всекидневно по 500 mcrg vitamin B12.

Останалите участници не са подложени на специфична диета, като те е трябвало, за срока на проучването, да се придържат към обичайния си начин на хранене. Дневният прием на алкохол е бил ограничен до една алкохолна единица за жените и до две за мъжете.

В групата на ВД е постигнато повишение в инсулиновата секреция, стимулирана от храненето, и в чувствителността на бета-клетките към глюкозните нива, едновременно с понижена инсулинова секреция нагладно и намалена кръвна глюкоза нагладно и постпрандиално.

Индексът HOMA-IR*, използван за оценка на инсулиновата резистентност, се понижава значимо (р<0.001) в групата на ВД, но не и при контролите. HOMA-IR е в позитивна корелация с BMI (r=0.34; р=0.009) и обема висцерална мастна тъкан (r=0.42; р=0.001).

Промените в глюкозо-индуцираната инсулинова секреция корелират негативно с BMI (r = 0.25; р=0.04), но не и с обема на висцералната мастна тъкан.

Като ограничения на проучването се посочва, че HOMA-IR отразява предимно чернодробната IR и резултатите не биха могли да се генерализират за периферната IR. Също трябва да се отбележи, че приемът на храна е документиран в дневници от самите пациенти.

Понижението на IR се обуславя в по-голяма степен от загубата на абдоминална мастна тъкан, а не толкова от измененията на BMI, докато промяната в глюкозо-индуцираната инсулинова секреция е в пряка връзка само с промяната на BMI.

В това проучване не се наблюдава промяна на липидните нива при участниците на ВД, за разлика от резултатите от пред-ходни проучвания.

По-ранни изследвания показват намалена честота на ЗДТ2 с 46 до 74% при хора, хранещи се предимно с растителни продукти, в сравнение с редовните консуматори на месо (2-4).

ВД подобрява гликемичния контрол и при пациентите с изя-вен ЗДТ2, по-ефективно отколкото калорийното ограничаване или ниско-въглехидратната диета (5, 6).

Представените резултати подкрепят тезата, че ВД, базирана на растителни храни с ниско съдържание на мазнини, може да е ключова за профилактиката на ЗДТ2, особено при хора с наднормено тегло и висцерално затлъстяване. Този тип диета повлява едновременно двата ключови патофизиологични механизма за развитие на заболяването – инсулиновата резистентност и бета-клетъчната дисфункция. (ЯС)

* HOMA-IR – Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance (хомеостазен модел за оценка на инсулиновата резистентност) http://www.mdcalc.com/homa-ir-homeostatic-model-assessment-insulin-resistance

Използвани източници:

1. Kahleova H., Tura A., Hill M. et al. A Plant-based dietary intervention improves beta-cell function and insulin resistance in overweight adults: A 16-week randomized clinical trial. Nutrients 2018, 10 (2):189 http://www.mdpi.com/2072-6643/10/2/189/htm

2. Tonstad S., Butler. T., Yan R., Fraser E. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 32:791-796 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2671114

3. Snowdon A., Phillips L. Does a vegetarian diet reduce the occurrence of diabetes? Am. J. Public Health 1985; 75: 507-512 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1646264

4. Vang A., Singh N., Lee W. et al. Meats, processed meats, obesity, weight gain and occurrence of diabetes a mong adults: Findings from Adventist Health Studies. Ann. Nutr. Metab. 2008; 52:96-104 http://www.karger.com/Article/Abstract/121365

5. Barnard D., Cohen J., Jenkins A. et al. A low-fat vegan diet improves glycemic control and cardiovascular risk factors in a randomized clinical trial in individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care 2006; 29:1777-1783 http://care.diabetesjournals.org/content/29/8/1777.long

6. Barnard D., Gloede L. Cohen J. et al. A low-fat vegan diet elicits greater macronutrient changes, but is comparable in adherence and acceptability, compared with a more conventional diabetes diet among individuals with type 2 diabetes. J. Am. Diet. Assoc. 2009; 109:263-272 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2680723