Спонтанна коронарна дисекация


md 01/04/2018

Спонтанната коронарна дисекация (SCAD) съставлява между 23 и 36% от случаите на остър миокарден инфаркт (ОМИ) при млади или на средна възраст жени. Малка част от тези инциденти са свързани с бременност. При инцидент на внезапна сърдечна смърт при жени преди четвъртото десетилетие патоанатомично следва насочено да се търси SCAD. Суспектна находка е фибромускулната дисплазия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.