Призив към Европейския съвет за единни препоръки за скрининг за рак на белия дроб01/04/2018

София бе домакин на 23 април на конференцията „Рак на белия дроб – ранна диагноза и доказателства за скрининг“, организирана от Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) и Европейския алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ).

В Европейския съюз (ЕС) ракът на белия дроб убива около 270 000 души годишно. В България той е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и петото по честота при жените. През 2016 г. с рак на белия дроб са диагностицирани над 4000 българи.

В конференцията участваха изследователи и експерти от 12 страни. Бяха дискутирани методите и резултатите от най-значимите постижения в областта на ранната диагноза и скрининга за рак на белия дроб.

Д-р Абед Агбария, от Медицински Център Асута, Тел Авив, Израел, представи нов тест за пълно геномно профилиране на солидни тумори. Прилагането му разширява възможностите за лечение, като за всеки пациент се избират тези таргетни терапии и клинични изпитвания, които отговарят на молекулярните промени в тумора му. Тестът се предлага вече и в България и с него се откриват всички класове геномни изменения с >99% специфичност.

Тестът е предназначен за хора над 50 години, които са тежки пушачи (това са хора, които пушат един пакет дневно в продължение на 30 години или два пакета дневно в продължение на 15 години) или такива, които са изложени на цигарен дим от тежки пушачи. Тези случаи имат много висок риск за развитието на белодробен карцином.

Доц. д-р Димитър Калев от СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ – Варна представи данните за България, които показват, че над 70% от пациентите с рак на белия дроб у нас се диагностицират в трети и четвърти стадий на заболяването. Прогнозата за 5-годишна преживяемост при тях е под 5%.

По-добра преживяемост се наблюдава само при пациенти с диагностициран карцином в ранен стадий, което дава възможност за своевременно оперативно и медикаментозно лечение. Ето защо специалистите препоръчват ранна профилактика и здравословен начин на живот, като от съществено значение е идентифицирането на рисковите за заболяването групи.

Конференцията завърши с приемане на политически документ за необходимостта от разработване на Европейски препоръки за скрининг за рак на белия дроб и призив към ЕС за сформиране на експертна група за тази цел. Основните послания в документа са:

1. Европейската комисия трябва да възложи на група експерти от ЕС, която да предложи препоръки за скрининг за рак на белия дроб до 2019/2020 и да спомага за тяхното приложение

2. Страните-членки би трябвало да незабавно да планират скрининг с нискодозова компютърна томография с дългосрочна цел – въвеждане на скрининг за рак на белия дроб в рамките на 18 месеца. Европейската Комисия може да съдейства за координацията чрез експертната група.