Повишена честота на заболяванията на опорнодвигателния апарат при хирурзи и интервенционалисти01/04/2018

Хирурзите и лекарите в интервенционалните специалности са с повишен риск за професионални заболявания на опорнодвигателния апарат, сравним с този на хората, занимаващи се с тежък физически труд, показаха резултатите от първи по рода си системен обзор и мета-анализ, публикуван в Journal of American Medical Association – Surgery (1).

Много от мускулоскелетните увреждания са свързани с принудителната работна поза – приведено положение на тялото, съчетано със статично натоварване за продължително време, често с тежко оптично/светлинно оборудване, поставено на главата, или тежки предпазни облекла.

Дългите часове на повтарящи се еднотипни движения водят до увреди, налагащи намаляване на работното натоварване, до необходимост от по-дълги периоди за почивка и рехабилитация, а в някои тежки случаи и до оперативно лечение. Тези проблеми са нерядък фактор за отказ от активна медицинска практика в посочените специалности.

В много изследвания се отчита по-висока честота на заболявания на опорно-двигателния апарат при хирурзи, интервенционалисти и офталмолози, сравнено с лекарите в други терапевтични специалности. Има данни, че до 80% от лекарите от очертаните рискови групи имат хронична болка, свързана с работната поза.

В мета-анализа са включени 21 проучвания, публикувани на английски и испански, проведени в 23 държави между 1974 и 2016 година. Включени са данни за 5828 медици. 78.5% от участниците са мъже, на средна възраст 46 години, професионален стаж от 12.8 години, и 14.4 часа седмично чисто време в операция или интервенционална процедура.

Анализът на данните показва че най-често срещана (19%) е дегенеративната болест на лумбалния отдел на гръбначния стълб (95% доверителен интервал [ДИ]: 13-27%).

Друго често наблюдавано състояние е дегенеративни изменения в шийния гръбначен отдел (17%, 95% ДИ: 12-25%), увреда на ротаторния маншон на рамото (18%, 95% ДИ: 13-25%) и синдромът на карпалния тунел (9%, 95% ДИ: 5-16%).

При 12% (95% ДИ: 7-18%) от лекарите със заболявания на опорно двигателния апарат се налагат продължителни отсъствия от работа, промяна или ограничаване на медицинската практика и дори ранно пенсиониране. (ЯС)

Използван източник:

1. Epstein S., Sparer E., Tran B. et al. Prevalence of work-related musculoskeletal disorders among surgeons and interventionalists. A systematic review and meta-analysis. JAMA Surg, December 2017 https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/article-abstract/2666200?redirect=true