Пет подтипа на захарния диабет тип 2


md 01/04/2018

Захарният диабет тип 2 (ЗДТ2) е високо хетерогенен, поради което шведски изследователи от Lund University предлагат неговото разделяне на пет подтипа в зависимост от склонността към прогресия на заболяването и риска за появата на диабетни усложнения. Рекласификацията, предложена от Ahlqvist и съавтори, бе публикувана в Lancet Diabetes & Endocrinology (1). Нейните автори са анализирали данните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.