Новини от ЕМА01/04/2018

Нови медикаменти

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, http://www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:

– Fasenra (benralizumab) на AstraZeneca за поддържащо лечение при възрастни пациенти с тежка еозинофилна астма, които не могат да бъдат контролирани с комбинирана терапия с високи дози инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета-агонисти.

Медикаментът е моноклонално антитяло, което активира NK клетките за намаление на еозинофилите. Benralizumab e първият одобрен респираторен биологичен медикамент с осемседмичен поддържащ дозировъчен режим.

Голям брой болни с тежка еозинофилна астма имат влошаване на симптоматиката и са с повишен риск за посещения в спешни отделения, хоспитализация и фатален изход, въпреки адекватната текуща терапия.

Одобрението на ЕМА е базирано на резултатите от клиничната програма WINDWARD, която включва фаза 3 проучванията SIROCCO, CALIMA и ZONDA. Обобщените данни сочат значително намаление на степента на изостряния на заболяването (до 51%) и подобрение в дихателната функция с увеличение на форсирания експираторен обем за една секунда (FEV1) до 159 ml, което е наблюдавано още на четвъртата седмица от първото приложение на медикамента и се е задържало през целия период на лечение.

Отчетено е подобрение в симптоматиката на заболяването (бронхоспазъм, кашлица, стягане в гърдите и задух). Честотата на нежелани странични ефекти е била сходна между benralizumab и плацебо.

– Ontruzant (trastuzumab) на Samsung Bioepis е първият биоподобен на Herceptin (trastuzumab) на Roche медикамент за лечение на ранен и метастазирал рак на гърдата, както и на метастазирал стомашен карцином.

Годишните продажби на Herceptin са за почти $7 милиарда. Към момента липсва информация за цената на Ontruzant, но се очаква да е значително по-ниска.

Ontruzant е четвъртият биоподобен медикамент, разработен от Samsung Bioepis, който получава одобрение за продажби в Европа, след Benepali (etanercept), Flixabi (infliximab) и Imraldi (adalimumab).

– Zejula (niraparib) на Tesaro за поддържаща терапия при някои пациенти с чувствителен на платина рецидивирал високостепенен, серозен, епителен карцином на яйчниците и фалопиевите тръби, както и при първичен перитонеален карцином. Медикаментът ще се прилага при болни, които имат пълен или частичен отговор към базирана на платина химиотерапия.

Всяка година в Европа се диагностицират около 45 000 жени с овариален карцином, което го прави шестото по честота злокачествено заболяване при жените. Базираната на препарати на платината химиотерапия е ефективна, но ефикасността й намалява с времето, като преживяемостта без прогресия на заболяването намалява след всяка успешна терапия.

Niraparib е първият перорален поли (ADP-рибоза) полимераза (PARP) 1/2 инхибитор за еднократно дневно приложение, който е одобрен в Европа при пациенти, независимо от наличието на BRCA мутации.

Според компанията-производител, новият медикамент дава шанс за удължаване на преживяемостта без прогресия на заболяването след проведена химиотерапия, базирана на препарати на платината.

Резултатите от клинични проучвания показаха, че терапията с niraparib намалява риска за прогресия на заболяването или фатален изход със 73% при пациенти с BRCA мутация и с 55% при такива без BRCA мутация.

– Talz (ixekizumab) на Eli Lilly за лечение на псориатричен артрит (PsA), самостоятелно или в комбинация с конвенционални модифициращи заболяването антиревматични лекарства (DMARD) при пациенти, които не се повлияват или не толерират един или повече DMARD. Медикаментът е антитяло, което се свързва с интерлевкин 17А – протеин, който участва във възпалителните процеси.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от две рандомизирани, двойно-слепи, плацебо контролирани, фаза 3 проучвания, които обхващат общо 780 пациенти.

SPIRIT-P1 изследва профила на безопасност и ефикасността на медикамента в сравнение с плацебо при пациенти с активен PsA, които преди това не са лекувани с биологични DMARD.

Резултатите показват, че 58% от пациентите на терапия с ixekizumab са постигнали 20% намаление на сборните показатели за активност на заболяването (ACR29), срещу 30% в контролната плацебо група.

SPIRIT-P2 има за цел да изследва медикамента при пациенти с активен PsA, при които е имало неуспех от предходна терапия с един или два TNF инхибитори, в сравнение с плацебо. Резултатите показват ACR20 отговор при 53% срещу 20% в контролната плацебо група.

– Alofisel (darvadstrocel) на Tigenix за лечение на комплексни перианални фистули при възрастни пациенти с неактивна или слабо активна луминална болест на Crohn, когато те не са се повлияли от поне една конвенционална или биологична терапия.

Активната субстанция на медикамента са експандирани мастни стволови клетки, които след активиране нарушават пролиферацията на лимфоцитите, намаляват освобождаването на проинфламаторни цитокини в зоните на възпаление и спомагат за заздравяването на тъканите около фистулния канал.

– Alkindi (hydrocortisone) на Diurnal за заместваща терапия при деца и подрастващи до 18-годишна възраст с адренална инсуфициенция. Хидрокортизонът е синтетична форма на кортизол, който е основният глюкокортикоид, секретиран от адреналния кортекс.

– Crysvita (burosumab) на Kyowa Kirin за лечение на Х-свързана хипофосфатемия с радиологични данни за костно заболяване при деца >1 година.

Активната субстанция на медикамента е човешко моноклонално антитяло, което се свързва и инхибира активността на фибробласт-растежен фактор 23. По този начин се намалява загубата на фосфати през бъбреците и други метаболитни аномалии, които са отговорни за костните промени при заболяването.

– Adynovi (рекомбинантен фактор VIII) на Shire за профилактика и приложение при необходимост при пациенти на възраст >12 години с хемофилия А. Медикаментът е с удължен полуживот, поради което се аплицира през по-продължителни интервали (две седмици) за намаляване на риска за кървене.

– Mvasi (биоподобен bevacizumab) на Amgen и Allergan, който ще се прилага при широк кръг индикации: карцином на дебелото черво, рак на гърдата, несквамозен не-дребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), бъбречноклетъчен карцином, чувствителен или резистентен на препарати на платината епителен рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален и цервикален карцином.

Нови медикамента за лечение на диабет тип 2

ЕМА одобри три лекарствени форми с инхибитора на натриево-глюкозния котранспортер-2 (SGLT2) ertugliflozin на MSD за лечение на диабет тип 2 (ДТ2) в допълнение към диета и повишена физическа активност при пациенти >18 годишна възраст:

– Steglatro (ertugliflozin) се прилага като монотерапия при болни, при които приложението на metformin не е подходящо поради наличие на контраиндикации или нетолериране, или като допълнение към друга терапия на ДТ2. Медикаментът се предлага в таблетна лекарствена форма от 5 и 15 mg.

– Segluromet (фиксирана комбинация ertugliflozin и metformin) се прилага при пациенти, които не са достатъчно добре контролирани на максимално толерирана доза metformin (като монотерапия или в комбинация с други антидиабетни медикаменти), както и при болни, които са на комбинирано лечение с отделни таблетки ertugliflozin и metformin. Медикаментът е наличен в таблетна лекарствена форма (ertugliflozin/1000 mg metformin; 2.5 mg/850 mg; 7.5 mg/1000 mg; и 7.5 mg/850 mg).

– Steglujan (фиксирана комбинация ertugliflozin и sitagliptin) се прилага когато metformin и/или sitagliptin не могат да осигурят адекватен гликемичен контрол, както и при пациенти, които са на комбинирана терапия с ertugliflozin и sitagliptin в отделни таблетки. Новата комбинация е налична в таблетна лекарствена форма (5 mg ertugliflozin и 100 mg sitagliptin, или 15 mg ertugliflozin и 100 mg sitagliptin).

Най-честите нежелани странични ефекти на ertugliflozin са вулвовагинални микотични инфекции или други женски генитални микотични инфекции. Епизодите на диабетна кетоацидоза са изключително редки.

Одобрение получиха и още две антидиабетни средства:

– Semglee (insulin glargine) на Mylan – биоподобен аналог на Lantus (на Sanofi) ще се прилага като базален инсулин за лечение на възрастни, подрастващи и деца >2-годишна възраст със захарен диабет на инсулиново лечение.

Медикаментът е наличен в разтвор, съдържащ 100 U/ml. Друг биоподобен аналог на insulin glargine (Abasaglar на Lilly и Boehringer Ingelheim) бе регистриран в Европа през 2014.

– Ozempic (semaglutide) на Novo Nordisk за лечение на възрастни пациенти с недобре контролиран ЗД2, в добавка към диета и повишена физическа активност.

Медикаментът ще се прилага като монотерапия при липса на толеранс или наличие на контраиндикации за metformin, както и в комбинация с други лекарствени средства за терапия на диабет.

Активната субстанция на медикамента е рецепторен агонист на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1 RA), който увеличава глюкозо-зависимата секреция на инсулин и намалява освобождаването на глюкагон.

Разширени индикации за приложение

– Zytiga (abiraterone) на Janssen, в комбинация с prednisone/prednisolone, ще се прилага и при новодиагностицирани пациенти с високорисков метастатичен хормон-чувствителен рак на простатата (mHSPC) в комбинация с андроген-депривационна терапия (ADT).

Към момента, медикаментът се използва при: метастатичен кастрационно-резистентен рак на простатата (mCRPC) при болни, които са асимптоматични или с леки оплаквания след неуспех на ADT, и все още не са индицирани за химиотерапия; при пациенти с прогресия на заболяването на фона на или след базирана на docetaxel химиотерапия.

Решението на регулаторния орган е базирано на резултатите от международното многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, фаза 3 проучване LATITUDE, които показват, че приемът на abiraterone води до намаление с 38% на риска за фатален изход и с 53% на риска за влошаване на състоянието (увеличение с 18.2 месеца на периода без прогресия на заболяването).

– Alecesna (alectinibe) на Roche ще се прилага и като първа линия терапия на ALK-позитивен не-дребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC). Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от фаза 3 клиничното проучване ALEX, което показа, че приложението на медикамента намалява риска за влошаване на заболяването или фатален изход с 53% в сравнение с crizotinib.

Данните сочат, че периодът без прогресия на заболяването при alectinibe е 25.7 месеца, в сравнение с 10.4 месеца при crizotinib. Освен това, alectinibe намалява с 84% риска за разпространение на тумора или метастазиране в ЦНС, в сравнение с crizotinib.

– Adcetris (brentuximab vedotin) на Takeda за лечение и на CD30-позитивен кожен Т-клетъчен лимфом (CTCL) след една предходна системна терапия. Adcetris е конюгат антитяло-медикамент, насочен срещу CD30, който е експресиран в кожните лезии на около 50% от болните с CTCL (подтип на не-Ходжкинов лимфом, който засяга предимно кожата).

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултатите от фаза 3 клиничното проучване ALCANZA, които показват статистически значимо подобрение в общия отговор за период от поне четири месеца, в сравнение с терапията с methotrexate или bexarotene (56.3% срещу 12.5% съответно).

Новият медикамент е свързан с по-висока честота на пълен отговор от терапията, удължен период без прогресия на заболяването и по-ефикасно облекчение на симптоматиката.

Лекарствена безопасност

1. ЕМА препоръча преустановяването на продажбите на лекарствени средства с модифицирано или удължено действие, съдържащи paracetamol. Според експертите на регулаторния орган, предимствата на дългодействащите продукти не надхвърлят риска за усложнения от свръхдоза на медикамента (1).

Лекарствени средства, съдържащи paracetamol с модифицирано действие (създадени за по-продължителен ефект), се продават в различни страни на ЕС с търговските имена Alvedon 665 mg, Panadol Artro, Panadol Extend, Panadol Retard 8 hours, Panadil 665 mg, Paratabs Retard и Pinex Retard.

Комбинирани медикаменти, съдържащи paracetamol с модифицирано освобождаване и наркотичния аналгетик tramadol, се продават с търговските имена Diliban Retard или Doreta SR.

Решението на регулаторния орган е базирано на обзор на наличните данни, включващ ретроспективен фармакокинетичен и клиничен анализ на 53 случаи на остра свръхдоза с paracetamol с модифицирано освобождаване.

Установено е, че максимални плазмени концентрации могат да се постигнат късно, а високи концентрации (особено след прием на високи дози), могат да персистират за период от няколко дни.

2. Комитетът за лекарствена безопасност (PRAC) на EMA препоръча спирането на продажбите на разтворите, съдържащи хидроксиетил-скорбяла (HES) в рамките на ЕС (2).

HES се прилага като плазма експандер за обемно заместване при остра кръвозагуба, когато приложението на кристалоидни разтвори не е достатъчно ефективно.

Решението е базирано на резултатите от две проучвания, които показват, че разтворите съдържащи HES, се прилагат при критично болни пациенти, както и такива със сепсис и бъбречно увреждане въпреки ограниченията, приети през 2013 за намаляване на риска за бъбречни усложнения и фатален изход при тази група пациенти. (ИТ)

Използвани източници:

1. Modified-release paracetamol-containing products to be suspended from EU market http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2017/12/WC500240441.pdf

2. PRAC recommends suspending hydroxyethyl-starch solutions for infusion from the market http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Hydroxyethyl_starch_107i/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500241325.pdf