Новини от ЕМА


md 01/04/2018

Нови медикаменти Европейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти: – Fasenra (benralizumab) на AstraZeneca за поддържащо лечение при възрастни пациенти с тежка еозинофилна астма, които не могат да бъдат контролирани с комбинирана терапия с високи дози инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета-агонисти. Медикаментът е моноклонално антитяло, което активира NK клетките за намаление на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.